Aitu ganīšana  

 

.

 

Tiffani Lesthard Sherbon pārbauda savas spējas "Straumēnos"

 

 

Ganīšanas apmācības filozofija

.

Ganīšanas apmācības filozofija tiek balstīta uz četriem pamata priekšnoteikumiem. Tie ir progresīvi, balstīti uz suņu raksturu un radīti ar mērķi veidot vispusīgi audzinātu suni, pastiprinot katram individuālam sunim piemītošas spējas un suņa / saimnieka kopdarbību:
1. Progresīvi. Jūs sasniedzat progresu, balstoties uz agrāk apgūtām prasmēm. Jūs nemēģināt sarežģītas situācijas pirms neesat apguvuši vienkāršās. Agrīnajās treniņu stadijās suņa dabiskie instinkti un spējas tiek izmantoti, lai veidotu noteiktas reakcijas un asociācijas. Vēlākajos apmācības posmos progress tiek balstīts uz iepriekš apgūtām iemaņām un kustību secību. Suņa instinktu un dabisko spēju saglabāšanai ir visaugstākā nozīme treniņu programmā.
2. Respektējot suņa raksturu. Katrs suns ir individuāls, ar dažādās pakāpēs attīstītām unikālām spējām un arī trūkumiem. Laba apmācība prasa nepārtrauktu iedziļināšanos detaļās un izpratni par suni, lai starp saimnieku un suni saglabātos uzticamas attiecības. Nodarbību organizācija, kā arī nodarbību secības un vietas izvēle, ir atkarīgas no suņa reaģēšanas. Šāda programma ļauj suņiem ar vājībām vai sarežģījumiem vienā sfērā straujāk attīstīties nekā citās  un nepieļauj atkārtotu „dricelēšanu” par tēmām, kas jau ir apgūtas. Nodarbību dažādība un programmas elastība ļauj katram sunim un saimniekam pakāpeniski virzīties uz priekšu sev vēlamā tempā. Gan saimniekam, gan sunim ir ļoti svarīgs panākumu sasniegšanas pārdzīvojums, kas ir ķīla ilgspējīgam ganīšanas priekam. 
3. Ar mērķi veidot vispusīgi audzinātu suni. Laba ganīšanas apmācība nodrošina vispusīgi audzinātu suni, kas spēj strādāt daudzās praktiskās, reālās dzīves situācijās, gan sacensībās, gan saimniecībā.
4. Ar mērķi maksimāli stiprināt katra suņa potenciālu un kopdarbību ar saimnieku. 
"Ideāls" suns vai "ideāls" cilvēks neeksistē. Ganīšana prasa no suņa un saimnieka patiesas partnerattiecības. Tas ir izcils izaicinājums saimniekam - tuvināt sevi suņa saprašanas līmenim, lai spētu komunicēt ar viņu sarežģītā un mainīgā vidē. Arī sunim tas ir izaicinājums, jo prasa nepārtrauktu sekošanu izmaiņām vidē, aitu barā un saimnieka komandās. Sunim ne tikai jāprot likt lietā savas pasaules instinktus un dabiskās iemaņas, bet arī iekļauties cilvēka pasaulē, lai spētu reaģēt uz cilvēka / partnera vēlmēm. Spējas pielāgoties un samierināties ar nepārtrauktu kustību starp suņa un cilvēka pasaulēm ir patiesi grūts uzdevums sunim, bet tieši šī brīnišķīgā spēja ir tas, kas veido ganīšanas burvību un valdzinājumu!

.

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0