Aitu ganīšana  

 

.

 

Ieva ar "Straumēnu" aitām.

 

 

Ganīšanas komandas

.

Liela daļa apmācības procesa balstās uz precīzu komunikāciju ar mūsu suņiem. Mēs tiem vienreiz dodam pavēli, atsaucam pie sevis un arvien prasām komandas izpildi noteiktā vietā. Šāda vienkārša un skaidra komunikācija pozitīvā veidā ir apmācības galvenais pamats. Svarīgi ir neatkārtot komandu vairākkārt. Izņēmums var būt tikai paši apmācības sākumi, kad, ja pavēlam sunim pārstāt darbību un viņš to nedara, mēs dodamies viņa kustības virzienā, tādējādi bloķējot suni no viņa mērķa (aitu) sasniegšanas. Tālākajā attīstībā mēs, tāpat kā ar citām komandām, vienkārši pārvietosim suni (izmantojot mūsu ierīces) uz to vietu, kur sākotnēji likām viņam apstāties. 
Lūdzam ievērot: mēs neizmantojam tādu negatīvu ietekmēšanu kā kliegšanu, sitienus, trokšņošanu, asas kustības u.tml. Tā vietā mēs vienkārši normālā balss tonī pasakām sunim, kādas darbības vēlamies, lai viņš veiktu. Vienīgais aizrādījums no mūsu puses var būt - bloķēt suni no tā, ko viņš vēlas (no aitām). 
Var paiet kāds laiks, kamēr varēs pāraudzināt suni, kas pieradis pie neskaidrības apmācībā; visgrūtākais šādā situācijā ir iemācīt hendleriem komunicēt ar suni skaidri un konsekventi. Dažas komandas tiek lietotas tradicionāli, lai darītu zināmu sunim, kā pietuvoties ganāmpulkam, kādu virzienu ieturēt un kā pārvaldīt ganāmpulka pārvietošanos. Zināt šādas komandas un jēdzienus ir svarīgi komunikācijai par ganīšanas tēmu gan ar suni, gan ar citiem cilvēkiem.
Papildus šīm pamatkomandām jums ir jāpārzina suņa domāšanas veids. Centieni saprast suni, viņa reakcijas uz situācijām un apmācību ir intriģējošs, bet nebeidzams process. Katrs suns ir personība, no kuras jūs pats varat daudz ko iemācīties.
Apmācībai svarīgajās tēmās ietilpst: suņa kā bara locekļa uzvedības izzināšana, suņa centieni nepārtraukti testēt saimnieku, saimnieka pašnoteikšanās barveža (alfa) vai dominējoša bara locekļa lomā, nepieciešamība noteikt pareizās uzvedības robežas un pareizās apmācības veidi. Ļoti svarīgi ir spēt panākt no suņa paklausību komandām ar labu attieksmi, nodibinot savstarpēju uzticību un ar "klusu" spēku. Jūsu balss, tās tonis un intonācijas, kā arī jūsu ķermeņa valoda ir svarīgi instrumenti, attīstot un saglabājot šo "kluso" spēku.  
Ganu suņa apmācības procesam pārsvarā jānotiek kontaktā ar ganāmpulku. Lai gan dažas komandas jāapgūst pirms suņa ielaišanas aplokā un bez kontakta ar ganāmpulku. Šādas komandas ir lietderīgi apgūt vispārīgās audzināšanas ietvaros, neatkarīgi no tā, vai suns strādās ar aitām vai nē. Suņa reakcijai uz komandām jābūt tikpat kā automātiskai. Sunim jāpievērš uzmanību saimniekam brīdī, kad tas nosauc suņa vārdu un bez ierunām jāpilda šādas komandas: "Gulēt!" ("Lie down!"), "Stop!" vai "Stāt!" ("Stay!"), "Šurp!" vai "Pie manis!" ("Here!"), "Pietiek!" ("That’ll do!").
Katrai suņu šķirnei piemīt kopējas ganīšanas īpašības, stils un uzvedības tendences. Dažas šķirnes var būt mazāk vai vairāk piemērotas noteiktiem saimniekiem. Dažām šķirnēm nepieciešama īpaša pieeja apmācībā. 
.
Ganīšanas komandas un jēdzieni
.
Tradicionālās ganu komandas

.
Ar katru suni var komunicēt, izmantojot diezgan standartizētu komandu komplektu. Šīs komandas norāda sunim, kad sākt vai beigt darbošanos, kā tuvoties ganāmpulkam pa taisnu līniju vai, ejot pa loku vienā vai otrā virzienā. Komandas tiek dotas, lai noteiktu, kā pagriezt vai lenkt ganāmpulku (pulksteņrādītāja virzienā vai pret to), cik ātri kustēties un kādā attālumā no ganāmpulka sunim jāatrodas. Pārējās komandas var norādīt sunim, ka ir jāattālinās prom no saimnieka, lai atrastu aitu vai aitu grupu. Nolūkā novietot suni pareizā pozīcijā pret saimnieku un aitām dažas komandas var tikt dotas kombinācijā ar citām vai ar īsu intervālu starp tām. Zemāk norādītas svarīgākās ganu suņu komandas, to vispārpieņemtajās formās. Ganības ir plašas, tādēļ censties pārbļaut pāri pļavai ir nelietderīgi. Tā jūs piesaistīsiet tikai kaimiņus. Šajā gadījumā kā alternatīva mutiskām komandām tiek lietota speciāla ganu svilpe. Katra komandai ir savs svilpiens, tos jūs varat noklausīties, noklikšķinot starp komandas nosaukuma un skaidrojuma.

.

 

"Gulēt!" vai "Guli!"

("Lay down!")

Tiek lietota kā apstādināšanas komanda. Vēlākā apmācībā šo komandu var aizvietot ar komandām "Šeit!" ("There!"), "Stop!", "Stāt!"("Stand!", "Stay!") nolūkā apstādināt suni, vienlaikus to nenoguldot zemē. Mēs izmantojam komandu "Stop!"
"Stop!"

("Stay!") 

  Apstāties. Apmācības procesā tas nozīmē izbeigt iepriekšējo nodarbi, lai varētu uzsākt jaunu. 
"Iekšā!"

("Walk in!", "Go in"!) 

  Komanda tiek lietota, lai liktu sunim taisnā ceļā doties pie ganāmpulka. Var tikt lietotas komandas variācijas, lai regulētu suņa pārvietošanās ātrumu. Saviem kollijiem izmantojam komandu "Gani!"
"Pietiek!", "Pietiks!", "Ir labi!"

("That will do!")

Komanda tiek lietota, lai atbrīvotu suni no jebkādas agrākas komandas jebkurā tās izpildes stadijā un atsauktu suni no ganāmpulka. Tas nozīmē, ka sunim jāuzturas saimnieka redzeslokā, saglabājot gatavību jebkurā brīdī atriezties pie darba ar aitām. Izmantojiet šo komandu biežāk starp dažādām darba situācijām. Mēs saviem kollijiem izmantojam komandu - "Labs darbiņš!"
"Seko!", "Ej!"

("Come bye!", "Go bye!")

Komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku pulksteņrādītāja virzienā. Šāds manevrs tiek dēvēts arī "no saimnieka kreisās rokas". Mēs kollijiem lietojam komandu "Te!"
"Apkārt!", "Prom pie manis!"

("Away to me!", "Way to me!")

Komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šāds manevrs tiek dēvēts arī "no saimnieka labās rokas". Mēs kollijem lietojam komandu "Tur!"
"Lēnāk!"

("Steady!", "Take time!", "Time!")

Komanda tiek lietota, lai liktu sunim lēnāk tuvoties vai iet ap ganāmpulku. Īpaši šī komanda var būt lietderīga, ja ganāmpulks vai citi apstākļi sagādā sunim rūpes. Mēs saviem kollijiem izmantojam komandu "Lēni!"
"Skaties atpakaļ!"

 ("Look back!")

Komanda tiek lietota, kad saimnieks vēlas, lai suns iet tālāk prom no viņa, lai sadzītu aitas, kuras viņš nav pamanījis vai nevarēja pamanīt. Šo komandu var lietot "no kreisās" vai "no labās rokas". Piemēram, "Skaties, Seko!", "Skaties, Apkārt!". Šo "Skaties atpakaļ!" komandu var sunim arī iemācīt, lai uzmeklētu no redzes loka noklīdušās aitas. Nekad nedodiet sunim komandu "Skaties atpakaļ!", ja vien tur neatrodas ganāmpulks.  
"Prom!"

("Go back!")

  Pagriezties prom no ganāmpulka un doties pretējā virzienā.

 

 

Piezīme. Visas norādītās komandas tiek lietotas ikdienas komunikācijā ar suni un tās nedrīkst izmantot aizrādījumu izteikšanai. Aizrādījumiem tiek lietota komanda "Ārā!" ("Get out!", "Out!", "Get out of that!"), kas nozīmē, ka sunim ir jāattālinās no ganāmpulka.

.

 

.

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0