Aitu ganīšana  

 

.

 

Tefija ar aitām.

 

 

Ganu suņa apmācības pamatprincipi

.

Suns ir bara loceklis

.
Suņi ir cēlušies no savvaļas plēsējiem, kas dzīvoja, medīja un darbojās barā. Ganīšanas instinkts un uzvedība ir pirmatnējais medību instinkts un dažādi "amati", kurus suņi pildīja bara medību laikā. Daži suņi specializējās medījuma dzīšanā uz vietu, kur apstākļi ir labvēlīgi slazdam un nogalināšanai, citi suņi ir "eksperti" vecu, slimu vai nenobriedušu dzīvnieku atdalīšanā no pārējā pulka. Abi šie komponenti ir novērojami arī mūsdienās pie dažādām aitu suņu šķirnēm.
Barā ir strikti noteikta medījuma sadales kārtība un secība, kad vienam loceklim tiek piešķirtas īpašas līdera tiesības un privilēģijas. "Alfa" dzīvnieks nosaka uzvedības normas un robežas katram bara loceklim. Jaunie suņi ātri nobriest, kļūst seksuāli aktīvāki un dominējošajam sunim nepārtraukti jāuztur, jāaizstāv un jāapliecina tiesības uz līdera statusu.
Cilvēka pieradinātie suņi pielāgoja savvaļas bara sociālo struktūru, iekļaujot tajā gan cilvēkus, gan lopus, ar kuriem saistījās suņa kopdzīve. Vēlams, lai saimnieks suņa acīs būtu "alfa" – līderis. Tomēr, tas ir pilnīgi normāli, ka gan jauni, gan pieauguši suņi laiku pa laikam mēdz pārbaudīt, vai saimniekam vēl saglabājas tiesības būt par līderi, un mēģina "uzkāpt uz galvas".
Tāpat kā savvaļas dzīvnieki uzticas līderim, tā jūsu suns paļaujas uz jums dzīves iekārtas noteikšanā. Suns nekad labprātīgi neizvēlēsies "pašpuikas" dzīvi bez disciplīnas, turpretī viņš būs pateicīgs un priecīgs kalpot un ziedoties augstākai varai, "alfa" personai – jums!
.
Saimnieka noteikšana par „alfa”

.
Lai padarītu jūs par līderi jūsu suņa acīs, sunim ir jāiemāca pieņemt faktu, ka tikai jums ir tiesības un spēks noteikt, ko sunim darīt vai nedarīt, un ka jūsu komandām ir uzmanīgi jāseko.
Kucēniem iemāca klausīt komandas ar pareizu audzināšanu un socializāciju. Viņiem jāiemāca samierināties ar to, ka saimnieks drīkst viņus pagriezt uz muguras ar ķepām gaisā un noturēt šādā pozīcijā - maigi, bet cieši. Kucēnam bez ierunām jāļauj jums kopt viņa nagus un apskatīt mutes dobumu. Kamēr kucēns ir mazs, pat vājākais saimnieks ir spējīgs to panākt. Daudz sarežģītāk ir panākt šādu uzticēšanos no nobriedušiem suņiem, jo tie var būt paspējuši apgūt un attīstīt izvairīšanās un nepakļaušanās stratēģijas.
Labs paņēmiens, ko saimniekam der atcerēties, lai attiecībās ar suni saglabātu savu līdera pozīciju - nekad, ne nodarbībās, ne mājās negriezt ceļu, neiet sunim apkārt, ja viņš bloķē vai traucē jūsu pārvietošanos, bet likt sunim pašam doties prom no jūsu ceļa. Ja jūs katru reizi pacietīgi iesiet guļošam sunim apkārt, tas ar laiku sāks justies pārāks par jums, kā persona, par kuras ērtībām visi gādā, nevis kā sava saimnieka suns. Tāpat nav laba prakse ļaut sunim skriet pa durvīm ārā vai iekšā, tikko tās ir pavērušās vaļā, pareizāk būs iemācīt sunim gaidīt, kamēr viņu aicinās vai sauks ienākt vai iziet. Grūti to panākt, ja dzīvojat kopā ar vairākiem suņiem. Mūsu kolliji metas ārā pa durvīm kā bultas, sacenšoties savā starpā, kurš pirmais izskries un skaļāk ries.

Papildus drošības apsvērumiem šāda kārtība pieradina suni pie tā, ka arī ikdienā ir jāseko līdzi saimnieka komandām. Katram sunim ir jāprot iet blakus saimniekam bez pavadas nospriegošanas, sēdēt, stāvēt, gulties pēc komandas, nepamest ierādītu vietu, ļauties mutes un nagu apskatei un kopšanai.
.
Suņa apmācība

.
Lai apmācītu suni, jums ir jābūt konsekventam un jāzina jūsu suņa "regulējamības" robeža. Būt konsekventam nozīmē nepieļaut suņa nepaklausību, kurai nesekotu saimnieka varas demonstrācija un pastiprināšana. Suņi nesaprot, ka apstākļi var mainīties, tādēļ komandām vienmēr jānozīmē vienu un to pašu, neatkarīgi no apstākļiem.
Piemēram, ja, pastaigājoties parkā, jūs sākat sunim "Pietiek! Šurp!", tomēr ļaujat tam turpināt skraidīt apkārt, tad arī treniņu laukumā suns uzvedīsies līdzīgi. "Pietiek! Šurp!" nozīmē, ka sunim ir jāpienāk klāt pie saimnieka. Ja jūs mājās sākat "Gulēt! Vieta!", bet tad novēršaties un nereaģējat uz to, ka suns ir pametis norādīto vietu, tad arī ganot suns strikti neievēros komandu "Stop!". No tā izriet, ka darbā un ārpus tā jums ir jābūt konsekventam un jāpanāk komandu izpilde.
Paklausības audzināšanā un kļūdu labošanas procesā ietilpst zināšanas par jūsu suņa "regulējamības" robežu. Lai panāktu komandu izpildi jums ir jāsalāgo sods ar "noziegumu", ņemot vērā jūsu suņa priekšstatu par sodu vai aizrādījumu. Vienam sunim pietiks ar "Nē!", citam ne. Vairākumam suņu nebūs nepieciešami vēl papildus ietekmēšanas līdzekļi. Vienmēr uzmanīgi "lasiet" savu suni, nelietojiet stingrus korekcijas paņēmienus bez vajadzības. Mēs "Laimīgo kolliju zemē
®" izmantojam vienīgi pozitīvas apmācību metodes.
.
Labvēlīga komandu izpilde un aizrādījumu uztveršana
.
Lai suns labvēlīgi uztvertu koriģējošu darbību, ir svarīgi nodrošināt sodīšanu ar pārkāpumam adekvātu bardzību, kurai seko tūlītēja piedošana. Ja jūs turpināsiet bārties un burkšķēt arī pēc korektīvās darbības pabeigšanas, vai paliksiet aizkaitināts, jūsu sunim ātri attīstīsies nepareiza attieksme pret komandām un koriģējošo darbību. Tūlīt pēc korekcijas jums ir jāatgriežas pie darba un jāatkārto darbība vai komanda. Uztveriet šo atkārtojumu ar sākotnējo prieku, kā "jaunatklājumu". Nedusmojieties uz suni un netaupiet neviltotas pateicības un sirsnīga pamudinājuma izpausmes pat tad, ja suns iepriekšējā piegājienā kļūdījās.
.
Uzticēšanās
.
Uzticēšanās ir ceļš abos virzienos. Tā ir jūsu ticība sunim un suņa ticība jums. Uzticība ir ārkārtīgi svarīga apmācībā, sacensībās un darbā fermā. Būdams jūsu minikomandas "smadzeņu centrs", jums ir jānodrošina, lai sunim būtu pamats uzticēties jums. Suns, kas jums tic, darīs to, ko no viņa prasa, un tas, savukārt, vairos jūsu uzticību sunim.
Suns jums uzticēsies, ja jūs pierādīsiet, ka esat šādas uzticības vērts. Piemēram, savstarpējā uzticība augs, ja agrīnajās treniņu stadijās, cenšoties panākt līdzsvaru, jūs rādīsiet sunim piemēru un palīdzēsiet viņam tikt galā ar instinktiem. Ja jūs apturēsiet jauniņo suni stāvoklī, kad līdzsvars vēl nav panākts, bet suņa instinkti "brēkdami brēc", ka aitas tūlīt izbēgs (vēl ļaunāk, ja tās patiešām izbēg), jūsu suns sapratīs, ka, lai justos komfortabli, uz saimnieku nevar paļauties. Suns apzināsies, ka jūs neko nesaprotat no aitām un tādejādi neesat pārliecināts par to, ko pats darāt!
Suņa uzticēšanās pakāpes paaugstināšana saistīta ar jūsu vietas un laika izjūtas attīstību – vienmēr būt pareizā laikā, pareizā vietā. Tādēļ pastāvīgs uzsvars liekams uz nepieciešamību saimniekiem attīstīt suņa vadīšanas iemaņas. Izpratne par jūsu suņa rīcības motīviem un to, kādēļ un kā viss notiek, ir formulas intelektuālais kodols, savukārt nepieciešamo iemaņu un prasmju attīstītība caur praksi ir formulas fiziskā daļa.
Ja jūs visu laiku radīsiet situācijas, kurās jūsu sunim ir maz izredžu gūt panākumus, ir tikpat maz iespējams, ka jūs spēsiet uzburt savstarpējas uzticēšanās gaisotni, kas ir nepieciešama veiksmīgam apmācības procesam. Vēlākajā apmācībā, kad savstarpējā uzticēšanās tiks panākta, suns iemācīsies darīt to, ko jūs no viņa prasāt pat tad, ja pēc suņa saprašanas tas ir pilnīgi bezjēdzīgi vai nonāk pretrunā ar viņa instinktu. Apmācības sākumā jūsu galvenais uzdevums ir panākt savstarpēju uzticēšanos, kas kļūs par stabilu pamatu tālākajam darbam.
.
"Klusais spēks"

.
Ideāli, ja jūs ar suni katrs spēsiet izveidot sadarbības un attiecību stilu, ko sauc par "kluso spēku". Saimnieka kluso spēku var aprakstīt kā varu un kontroli par suni. Tas nozīmē, ka jums jāspēj komunicēt ar suni, lietojot pieklusinātu, bet autoritatīvu balss toni. Ja jūs skaļi izkliegsiet komandas un izrādīsiet niknumu, suns sajutīs spriedzi un dusmas, un situācija vēl pasliktināsies, pēc tam iestāsies pilnīga nesaprašanās, panika un haoss, ko nevarēs tik vienkārši novērst. Izkopta "klusā spēka" maniere ļaus novadīt līdz sunim klusu, pārliecinošu un spēcīgu uzvedības modeli, kā arī radīt mierpilnu darba atmosfēru, kas ir ne tikai apbrīnojama, bet arī absolūti nepieciešama jūsu paša un jūsu suņa snieguma pilnveidošanai.
"Klusais spēks" sunī izpaužas kā spēja vadīt ganāmpulku mierīgi un pārliecinoši, darot savu darbu bez liekas rupjības un piepūles. "Klusais spēks" sunī ir saimnieka "klusā spēka" turpinājums un viens no svarīgākajiem elementiem ganu suņa apmācībā.
.
Balss nozīme "klusā spēka" attīstīšanā
.
Jūsu balss ir "klusā spēka" veidošanas pamatinstruments. Pilnīgi skaidrs, ka ar balss palīdzību var nodot komandas. Mazāk izteikta un bieži atstāta novārtā kā komunikācijas līdzeklis ir balss intonācija. Tāpat kā cilvēki, arī suņi uztver jūsu balss toni, kā arī sīkākās izmaiņas balss spriedzē un intonācijā, kas piešķir jūsu vārdiem jēgu. Kontrolēta balss izmantošana ir svarīga visos suņa apmācības posmos un etapos.
Saprast cilvēka balss intonācijas jūsu suni iemācīja un uztveri "ieregulēja" kucēna māte. Ja jūs pievērstu uzmanību kucei, kas laiza un apčubina savus mazuļus, jūs varētu sadzirdēt viņas smilkstēšanu - mīkstu un augstu. Vēlāk, kad kucēni paaugsies un suņu mātei sagribēsies uz īsu brīdi mieru, tā paziņos par to kucēniem ar zemu rūkšanu. Bieži vien uzrūciens tiek apvienots ar kucēna sapurināšanu aiz krāga, kas ļoti pārliecinoši izskaidro kucēnam mammas "balss ziņojuma" saturu.
Lai arī ļoti retos gadījumos, bet kuce var arī skaļi uzriet kucēniem, lai panāktu viņu atbildes reakciju nekavējoši.
Pieredzējuši suņu apmācības instruktori apmācības vajadzībām atdarina kuces vokālu un lieto augstus, pacilātus balss toņus un vārdus, lai izrādītu sunim savu pateicību, bet ar zemu balss toni demonstrē neapmierinātību.
Balss spriedze ir tas, kas piešķir vārdiem īpašu nozīmi. Tas palīdz mums izcelt runas īpaši svarīgas daļas, modulējot spriedzi ar balsi. Piemēram, neagresīvs un pieklusināts aizrādījums "Vācies!" iedarbosies uz suni (vai cilvēku) pavisam savādāk nekā skaļš un rupjš tāda paša satura uzbļāviens. 
Lai gan šādas balss nianses bieži netiek pamanītas un novērtētas, tās ir ļoti svarīgas efektīvai komunikācijai ar suni. Labi treneri saprot, ka komandu un aizrādījumu efektivitāte ir atkarīga ne tikai no vārdiem, bet arī no tā, kā šie vārdi ir izteikti.
Dažreiz sievietēm ir grūtāk pielietot atbilstošu balss toni, jo tā skaņa dabiski ir augstāka. Šajā gadījumā, lai sasniegtu vēlamo efektu, ir jāapgūst zemāka balss toņa izmantošana vai aktīvāk jāžestikulē.
"Spēka" koncepcijas neatņemama sastāvdaļa ir spēja panākt vēlamo vai iniciēt darbību. Ja ar balsi nav izdevies panākt vēlamo efektu, lai iespaidotu suni, jums ir jāpapildina balsi ar fiziskām darbībām. Daļēji jūsu vārdus un balsi pastiprina atbilstoša ķermeņa valodas lietošana, kā arī korektīvās darbības.
.
Atbilstoša ķermeņa valoda
.
Svarīgi, lai jūsu balss, žesti un ķermeņa valoda komunikācijā ar suni darbotos saskanīgi. Kad jums ir jāpielabo suņa pieļautās kļūdas, visiem jūsu komunikācijas kanāliem ir jādarbojas vienoti, lai precīzi un nepārprotami pārraidītu jūsu nodomu. Piemēram, ja jūs vēlaties, lai suns strādā attālāk no aitām un dodat komandu "Prom!" pasīvi stāvot ar nolaistām rokām, nepieredzējis suns saņems neskaidru "ziņojumu" un paliks vai nu apjucis vai nepārliecināts. Te jums vajadzētu stingrā balsī dot komandu, pastiprinot to ar attiecīgu žestu.
Agresīva ķermeņa valoda tiek apzināti iekļauta treniņu programmā. Draudīguma pakāpei, ko demonstrē jūsu ķermeņa valoda, jāsakrīt ar suņa tipu, ar kuru jūs strādājat.
Ķermeņa valodas izkopšanas paņēmieni var būt individuāli un darbs pie tā ir jāturpina, kamēr jūs nebūsiet apmierināts ar rezultātu. Ja jūs strādājat ar "smagu" suni, izrādītai draudīguma pakāpei jābūt visaugstākai. Jums jāpanāk no šāda suņa strādāšana bez ierunām, tikmēr suns centīsies izmantot jūs. Bet, ja jūsu suns ir ar pazeminātu pašnovērtējumu vai ir pietiekami paklausīgs, jūsu ķermeņa valodai jābūt mazāk izteiktai un mazāk agresīvai, tādā mērā, cik nepieciešams, lai panāktu no suņa gaidīto reakciju.
Ganīšanai paredzētā specializētā literatūrā tiek aprakstīts arī piesitiens ar ganu spieķi pret zemi vai strauja gana somas nomešana zemē kā pietiekams stimuls, lai suns attālinātos no ganāmpulka un kļūtu piesardzīgs pret atgriešanos bez komandas. Turpretī citi suņi var pilnībā ignorēt šādus jūsu centienus. Es nekad nesitu ar nūju pret zemi un nevicinos ar to, jo esmu personīgi redzējis, kā ar šādu darbību tiek sagrauta nodibinātā komunikācija ar suni, notiek riebuma un pat baiļu iedzīšana pret ganīšanu. Tā vietā vienmēr kā palīglīdzekli lietoju sarkanu karodziņu garā kātā.
Nedzeniet jokus ar suni. Ar to ir domāta situācija, kad jūs nepārtraukti kaut ko sakāt, bet nekas nenotiek un jūs nespējat panākt no suņa paklausību. Visbiežāk to var redzēt, kad saimnieks atkārtoti pavēl sunim "Stop!" , bet reakcija neseko. Suns turpina kustību, kā viņš grib un, kā likums, izdzenā aitas jums visapkārt. 
Jāatceras, ka dažādi žesti un darbība dažādu cilvēku izpildījumā var būt vairāk vai mazāk veiksmīgi. Vērojiet citus saimniekus un trenerus, ko un kā viņi dara, tad izmēģiniet redzēto ar savu suni, pārbaudiet, vai tas strādā. Katram suņa un saimnieka tandēmam jāattīsta savi paņēmieni. Ja konkrētais paņēmiens nedarbojas, atmetiet to.
Neļaujiet sunim iedomāties, ka viņš var pārspēt jūs jūsu paša spēlē. Lai ko jūs darītu – sunim jāpaklausa! Katru reizi, kad suns atbild jums ar nepaklausību, sāk veidoties slikts ieradums. Katrs saimnieks laiku pa laikam sastopas ar suņa nepaklausību, bet jums par katru cenu jāpanāk, ka vairumā gadījumu tieši jums būs galavārds, nevis sunim.
.
Pareizas attieksmes veicināšana
.
Suns ar "pareizu attieksmi" ir tas, kurš būdams koriģēts vai norāts par kļūmi, maina savu uzvedību (mācās) un turpina darboties ar prieku un interesi. Suns, kas apveltīts ar pareizu attieksmi, nekad nav sliktā omā vai aizvainots uz saimnieku. Ir ļoti svarīgi veicināt pareizās attieksmes attīstību un, lai to panāktu, jums jālieto aizrādījumi tik bargi, cik tas ir minimāli nepieciešams darbam, kā arī jāapbalvo suns par centieniem mainīt savu uzvedību pareizā virzienā. Parasti to dara, ļaujot sunim atgriezties pie darba un neļaujot treniņa laikā nodarboties ar kaut ko citu.
Situācija, kas var būt īpaši svarīga un kuras iznākumā sunim vajadzētu justies labi, ir veids, kā jūs tuvojaties sunim pēc tā, kad aizraidījāt to prom no ganāmpulka. Suns var sākt domāt, ka jūs tuvojaties, lai turpinātu rājienu. Tādēļ jūsu kustībām, balsij un darbībām jābūt tādām, lai suns ne mirkli nešaubītos, ka jūs tuvojaties, lai pieglaudītu un samīļotu viņu, it kā viņš būtu izdarījis kaut ko ļoti jauku un pareizu. Turpiniet vērot suni un tuvojieties viņam pa taisnāko līniju, saglabājot sistēmas līdzsvaru attiecībā pret suni un ganāmpulku, jo tuvošanās ar līkumu vai leņķī izjauks šo līdzsvaru, liekot sunim sajust nepieciešamību sākt kustību. Pienākot tuvāk, paņemiet suni pavadā vai paceliet pavadu, ja tā nav atvienota no kakla siksnas un tikai tad paglaudiet suni.
Kad jūs gatavojaties nodarbībai, centieties nenodot sunim jūsu nodomus, kas ļaus tam prognozēt jūsu rīcību un liks sākt darboties priekšlaicīgi. Suņi ir lieli speciālisti savu cilvēkpartneru domu "lasīšanā". Viņi ir dabiski "ieregulēti" uztvert neverbālos signālus vai kustību valodu, kas pasaka, kā saimnieks jūtas un ko viņš gatavojas darīt. Tāpat suņi skaidri zina, kad jūsu verbāli izteiktās "īsziņas" nesakrīt ar jūsu ķermeņa valodu! Savstarpējā uzticēšanās un konsekventa palīdzība ir neatsverami palīgi neefektīvas informācijas apjoma samazināšanā, kuru mēs cilvēki, paši to negribot, pārraidām mūsu suņiem.
.
Pieņemamas un nepieņemas uzvedības robežas
.
Ja jūs nekad agrāk neesat trenējis ganu suņus, jums var neienākt prātā, ka noteikta veida tīri dabiska uzvedība var radīt sekas, kas ietekmēs suņa uzvedību un tā spējas pielāgoties situācijai. Viena no lietām, kuru ir ieteicams kultivēt, ir likt sunim strādāt tik ilgi, kamēr notiek darbs. Sunim nav ļauts darba laikā ieturēt "kafijas pauzes", lai pačurātu, padzertos vai apostītu kaut ko interesantu. Dodiet sunim iespēju nokārtoties un padzerties pirms nodarbības vai darba. Ja jūsu suns atļaujas skriet padzerties darba laikā, jums viņam ir par to jāaizrāda un jāatgriež atpakaļ pie darba. Un tikai tad jāuzslavē par atgriešanos.
Šī problēma var būt īpaši aktuāla, ja suns nodarbībās ir kūtrs, neieinteresēts, vai arī pārāk jūtīgs un uztraukts. Ņemiet vērā, ka suņu tiekšanās nokārtoties un urinēt var būt uztraukuma vai pārlieka prieka pazīme, savukārt citi suņi var sākt nepārtraukti un aizrautīgi kaut ko ostīt. Ar šādiem suņiem nedrīkst strādāt pārāk asi. Tieši nepareiza apiešanās var būt par iemeslu tam, ka suns dīvaini uzvedas.
Jācenšas izprast suņa uzvedības motīvus un iemeslus. Ja jūs esat pārliecināts, ka problēmas neizraisa pārlieks stress, aizrādiet sunim un uzslavējat, kad tas atgriezīsies pie darba, tādējādi cenšoties salauzt nevēlama uzvedības modeļa veidošanos. Ja jūs jūtat, ka problēmas ir saistītas ar stresu, jums ir jāmaina pieeja apmācībai, jāpāriet pie citas tēmas vai jāatvieglo uzdevums, vai arī jāļauj sunim mazliet paspēlēties un tad jāsāk pamazām atkal un atkal "pievilkt grožus".
.
Pacietības zaudēšana
.
Lai cik tas liktos grūti, apmācot suni, jums ir jākontrolē savas emocijas. Cilvēkiem, kas nāk uz treniņu laukumu, ieteicams paņemt savu nepacietību un iebāzt to dziļāk kabatā. Un nav svarīgi, vai jūs zaudējat savaldīšanos savu vai suņa kļūdu dēļ. Tas traucēs jebkādai apmācībai un nodarīs ievērojamu ļaunumu visam procesam. Nesavaldīšanās var iznīcināt mēnešiem ilgu treniņu rezultātus. Esmu bijis liecinieks tam, kā treneris ar histērisku uzvedību, kas pāraug rupjībā, pārvelk svītru visam iepriekš paveiktajam darbam, un to ir gandrīz neiespējami izlabot. Šis suns pat tagad ir nokļuvis pie cita īpašnieka un tikai laiks rādīs, vai viņš atgūs interesi par ganīšanu un sadarbību ar cilvēku. Vai vērts riskēt? Dažām apmācību tēmām galvenais priekšnoteikums būs absolūti mierīga un klusa darba atmosfēra. Iegaumējiet, ka, neskatoties uz to, ka suns ir jātrenē bieži un regulāri, ja jūs jūtat, ka šodien ir viena no tām dienām, kad jūs nespējat nodoties nodarbībām ar pareizu attieksmi, labāk vispār nestrādājiet ar suni tieši šajā dienā!
Dažreiz "aprēķina dusmas" tiek izmantotas, lai radītu šokējošu iespaidu uz suni. Ar to ir domāts, ka jūs liekat sunim domāt, ka esat zaudējis savaldīšanos, ka jūs esat palicis absolūti traks un nevaldāms. Bet, lai arī šāda uzvedība tiek balstīta uz patiesām emocijām, tā ir izsvērta un aprēķināta, to var viegli ieslēgt un izslēgt pēc vajadzības. 
.
Problēmas nākotnē
.
Kā jau tika teikts, perfekti suņi un perfekti saimnieki neeksistē. Vairumam suņu un to saimnieku mācības nāk caur kļūdām, problēmām un to risināšanu. Vairums problēmu rodas no suņa un saimnieka dabiskiem instinktiem, reaģējot uz apstākļiem un situācijām, kuras ne viens ne otrs nav pieredzējis. Šādas problēmas ne vienmēr ir apzīmējamas kā "sliktas", bet gan kā "neveiksmīgas stratēģijas" vai jomas, kurās nepieciešams īpaši piestrādāt. Svarīgi ir savlaicīgi pamanīt problēmu un labot to, cik ātri vien iespējams. Ja problēma tiks ielaista un "neveiksmīga stratēģija" turpināta, tā var ātri pāraugt nevēlamā ieradumā.
Dažas problēmas var paredzēt un novērst, izmantojot tās zināšanas, kas jums ir iemācītas, savukārt citas problēmas nevar paredzēt, vai arī situācija var attīstīties ne tā, kā jūs prognozējāt. Dažas problēmas ir labojamas turpat uz vietas, savukārt citu problēmu novēršana prasa izpēti un plānošanu. Šis teksts ir veidots, lai palīdzētu jums ieraudzīt problēmu, izvairīties no situācijām, kas veicina problēmas, kā arī, lai palīdzētu risināt problēmas un mācīties no tām. Teiciens, kas palīdz pārvarēt problēmas un turpināt centienus, ir šāds: „Neveiksme ne vienmēr ir kļūda, bet, iespējams, vienīgais, ko varēja izdarīt dotajos apstākļos. Īsta kļūda ir atmest cerību un padoties.” (B.F. Skinners, amerikāņu rakstnieks un psihologs).
.
Suņu un saimnieku personības tipi
.
Suņiem, tāpat kā viņu saimniekiem, piemīt dažādas personības izpausmes. Svarīgi, lai jūsu un suņa personības papildinātu viena otru, tas padarīs apmācību patīkamu abiem. Nav jēgas mācīt par ganu to suni, kurš jums neder un kurš pārvērš jūsu dzīvi mokpilnā ellē.
Katrs suns ir jāuztver kā unikāla personība, tomēr daži personību pamattipi ir īpaši klasificējami un tiks aprakstīti nedaudz vēlāk. Šajā aprakstā jums būtu vērts ieskatīties, tiklīdz jūsu suns būs iepazinies ar aitām, vēlākais, pēc pirmajām nodarbībām ar aitām, jo jūsu suņa personības tips noteiks pamatu visai tālākai apmācības programmai.
Ja jums jau ir suns, kuru jūs trenējat un mīlat neatkarīgi no suņa personības tipa, tad arī turpiniet to darīt. Tomēr, ja jūs interesē ganīšana un jūs konstatējat, ka suņa personība traucē jums viņu apmācīt un vadīt, nopietni pārdomājiet, vai jūs vēlaties ganīt ar šādu suni.
Meklējot kucēnu ganu apmācībai, pievērsiet uzmanību tā vecāku personību īpašībām, kas izpaužas darbā ar ganāmpulku. Suns, kas ir absolūts "mīļums" mājās, var būt nederīgs darbam laukā. Pieredzējuši treneri var palīdzēt jums saprast, vai jūsu situācijā pastāv "personību sadursme", vai arī vienkārša problēma, kas var tikt atrisināta darba gaitā. Tāpat treneris var palīdzēt noteikt, vai suns sader ar jums un jūsu personību.

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0