Aitu ganīšana  

 

.

 

"Kusties pa labi! Pa labi! - es teicu!"

 

 

Tests gana instinkta noteikšanai

.

Ievads
.
Gana instinkta esamības tests – vienkāršs dabisko īpašību tests, kas ļauj noteikt iedzimtās noslieces tām suņu šķirnēm, kas paredzētas ganīšanai.
Tests nosaka fiziskās un rakstura īpašības, kas nepieciešamas ganu sunim, kā arī "aitu suņa" instinktus.
Tests palīdz izvēlēties dzīvniekus ar iedzimtām dabiskajām īpašībām.
.
Vispārējie nosacījumi
.
Gana instinkta tests ir paredzēts ganu suņiem vecumā no sešiem līdz astoņpadsmit mēnešiem.
.
Testā nevar piedalīties:
- agresīvi suņi;
- slimi suņi vai fiziski vāji suņi;
Kuces, kurām ir meklēšanās periods, var piedalīties testā, bet tikai dienas beigās.
.
Organizēšana
.
Testa organizēšanai nepieciešams:
- no 5 līdz 10 aitas, kuras nav gaidībās vai arī nav grūsnas ilgāk par 90 dienām. Tām jābūt fiziski veselām un jāatrodas norobežotā vietā;
- aptuveni 10 m diametra laukums, kas norobežots ar zemē dziļi iespraustiem stabiņiem, uz kuriem uzvilkts stieples žogs augstumā no 0,8 līdz 1 m;
- darba brigāde, kurā ietilpst: gans, vadītājs, kurš seko suņa saimnieka darbībām, tiesnesis un sekretārs;
- ērta vieta, kur pieņemt kandidātus un viņu suņus testa laikā.
Testējamo suņu skaits nedrīkst pārsniegt 30 suņus vienā dienā uz vienu tiesnesi.
Ja piedalās vairāk par 20 suņiem, ieteicams izmantot 2 aitu grupas, kas strādātu viena pēc otras pēc katriem 5-6 suņiem.
.
Pārbaudījuma dalībnieki
.
Suņa pavadonim jāiziet veterinārā kontrole un jāuzrāda attiecīgie dokumenti par potēšanu pret trakumsērgu.
Laikā, kad viens kandidāts iziet testu, pārējiem dalībniekiem savi suņi jātur organizatoru norādītā vietā vai pavadās, lai nekādā ziņā netraucētu dotajā brīdī testējamā suņa darbu.
.
Pārbaudījumi
.
Tests tiek sadalīts divās cieši saistītās daļās:
- fiziskās dotības un rakstura īpatnības, kas nepieciešami ganu sunim;
- gana instinkts.
.
Pārbaudījumu sākums

.
Iepazīstināšana ar tiesnesi. Pēc tiesneša uzaicinājuma kandidāts, kas ved savu suni pavadā, tuvojas tiesnesim.
Pēc tiesneša signāla viņš nofiksē savu suni noteiktā pozīcijā pēc savas izvēles un stāda priekšā tiesnesim.
Mutiskā iepazīstināšana satur saimnieka vārdu, suņa vārdu, tā šķirni, dzimumu, vecumu un nepieciešamības gadījumā – darba grāmatiņas numuru.
Lai tiesnesis gūtu priekšstatu par dotā suņa parasto dzīvesveidu, kandidātam jāatbild uz tiesneša uzdotajiem jautājumiem par dzīvesveidu, audzināšanu un nepieciešamības gadījumā par praktizējamo darba disciplīnu.
1. Fiziskās un rakstura īpašības, kas nepieciešamas ganu sunim
1.1. Fiziskās īpašības.
Fiziskās īpašības tiek noteiktas parastā morfoloģiskā suņa apskatē: uzbūve, muskulatūra utt.
Apskati papildina kustību izvērtējums, kas ļauj novērtēt izturību un piemērotību ilgstošai skriešanai. Tiek vērtētas kustības riksī, skrienot pa pļavu, un kustības skrienot caur apvidu ar zemiem šķēršļiem (maksimālais augstums 50 cm).
1.2. Paklausība.
Tiek vērtēta pavadoņa un suņa sadarbība pārskrējiena laikā ar vai bez pavadas; paklausība no attāluma (saimnieks dod komandu "Sēdēt!" vai "Gulēt!", pēc tam attālinās no suņa 15-20 soļus, pastaigājas paralēli sunim, piesēžas 2-3 reizes, aizgriežas utt.), piesaukšana un pienākšana pie saimnieka.
1.3. Sabiedriskums.
Tiek vērtēta izturēšanās pret svešu cilvēku un citiem suņiem.
Procedūra:
Suns atrodas pavadā un saimnieks to iepazīstina ar tiesneša palīgu. Tiesnesis vēro suņa uzvedību, sākot no brīža, kad tas pieiet pie palīga. Saimnieks ar savu suni pavadā pārvietojas tiesneša virzienā, kurš nāk tiem pretī. Sarunas laikā tiesnesis izrāda īpašu uzmanību sunim, meklējot ar to kontaktu, lai novērtētu: sabiedriskumu, līdzsvarotību un jebkuras baiļu vai agresivitātes pazīmes attiecībā pret cilvēku.
Ir strikti jānodala: neuzticība, kas ir normāla suņa reakcija; baiļošanās vai bailes, kas tiek vērtētas ar attiecīgi zemāku atzīmi, un agresivitāti, kas ir iemesls diskvalifikācijai.
Eksaminators, pavadonis un suns veic kopīgu pastaigu.
Pēc tam suns tiek atsprādzēts un sava saimnieka pavadībā virzās pie cilvēku grupas, starp kuriem atrodas viens vai divi suņi (pirms tam ir jāpārbauda vai šie suņi nav agresīvi), lai novērtētu dotā suņa uzvedību saskarē ar saviem ciltsbrāļiem.
Nav pieļaujama nekāda agresivitāte laikā, kad saimnieks ar savu suni tuvojas šai grupai.
1.4. Izturēšanās attiecībā pret ārējiem kairinātājiem.
Suņa reakcija pret neparastu notikumu (izņemot šāvienu), tiek vērtēta šādā veidā:
Pavadonis nogulda savu suni 4-5 metru attālumā no cilvēku grupas, kurai viņš tuvojas. Viens no grupas locekļiem bez jebkādiem draudiem vai provocēšanas nomet zemē nūju vai zaru, lai redzētu suņa reakciju: vienaldzību, pārsteigumu, agresivitāti, bailes vai bēgšanu.
2. Gana instinkts.
Pārbaudījuma sākums. Tiesneša vadībā saimnieks ar suni pavadā tuvojas aplokam, kurā atrodas aitas, un apiet tam riņķī, nepieciešamības gadījumā, mudinot suni interesēties par aitām. Pēc tam pavada tiek atsprādzēta un sunim tiek dota iespēja pastaigāt ap aploku patstāvīgi.
Pēc tiesneša norādījuma kandidāts atsauc suni un piesprādzē tam pavadu. Pavadonis ar suni kopā nostājas pārbaudījuma sākuma pozīcijā, kas atrodas 50 metru attālumā no aploka.
Pēc tiesneša signāla kandidātam jāatsprādzē pavada un bez jebkādām komandām un vadības lēnā solī jādodas pie aploka, kurā atrodas aitas; sākot ar šo brīdi, tiesnesis vērtē pārbaudāmā suņa "gana instinktu".
2.1. Interese par aitu baru.
Suns pavadā tiek pievests pie sākuma pozīcijas, kas atrodas aptuveni 50 metru attālumā, un tam tiek atsprādzēta pavada; tiek vērtēts attālums, no kura suns bez komandām sāk izrādīt interesi par aitu baru.
2.2 Pienākšana pie aitu bara.
Pēc tiesneša atļaujas saimnieks lēnā solī dodas pie aploka, kurā atrodas aitas, nedodot sunim nekādas komandas.
Uzvedība tiek vērtēta atkarībā no intereses, kādu suns izrāda vai neizrāda pret aitām pienākšanas laikā, un atkarībā no intereses, kādu tas izrāda, kad ir pienācis: ieinteresētība, vienaldzība, rotaļīgums, bailes, bēgšana, agresivitāte.
2.3. Kontakts ar aitu baru.
Ja suns veiksmīgi izpilda "pienākšanu pie bara", tam atļauj nonākt kontaktā ar aitām aploka iekšpusē – sākumā pie pavadas, bet vēlāk nepieciešamības gadījumā, brīvā stāvoklī (bez pavadas), lai novērtētu suņa drosmi un spēju uzņemties bara vadīšanu.
Šī pārbaudījuma laikā, ja tiesnesis uzskata par nepieciešamu, viņš var likt aitām kustēties, lai provocētu suņa reakciju.
Parādoties pirmajām agresivitātes pazīmēm vai paniskām bailēm no suņa puses, pārbaudījums tiek pārtraukts. Baiļu gadījumā saimniekam ir atļauts nomierināt savu suni, pirms laukums tiek pamests.
.
Komentāri
.
Dabiskās noslieces izpaužas bez iepriekšējas apmācības un ir daļa no suņa genotipa kā morfoloģiskās iezīmes. Suņa reakcija attiecībā pret stimulēšanu, kas iekļauta šajos pārbaudījumos – no vienas puses suņa instinktu rezultāts, no otras puses – suņa adaptēšanās spēju, audzināšanas un vecuma rezultāts.
Vērtējot, tiesnesim ir jārēķinās ar:
- vecumu
Laika posms starp sešiem un astoņpadsmit mēnešiem ir visinformatīvākais, jo kucēns ir pārkāpis "zīdaiņa" vecumu, bet vēl nav uzkrājis dzīves pieredzi, kas ar laiku bremzēs dabiskās reakcijas, salīdzinājumā ar iegūto pieredzi.
- dzimumu
Kaut arī tas nav absolūts likums, tomēr suņiem raksturs bieži vien ir stingrāks un vairāk tendēts uz līdera lomu, nekā kucēm. Jāprot atšķirt bailes no neuzticēšanās, stingrība no agresivitātes utt.
- dzīvesvieta un vide
Dzīves apstākļi: ģimenē vai suņu audzētavā, vienatnē vai kopā ar citiem suņiem, pilsētā vai laukos, pieredze ar mājlopiem – tas viss var veicināt suņa dabisko instinktu izpaušanos, vai gluži otrādi – kavēt tos.
.
Atzīmes
.
Atbilstoši suņa uzvedībai dažādu pārbaudījumu laikā, tas var iegūt šādus vērtējumus:
- "Gana instinkts pastāv" – testa laikā suns spēja instinktīvi sameklēt un iegūt baru, uzspiest aitām savu līdera lomu, neizrādot ne bailes, ne agresivitāti;
- "Pārbaudījums jāatliek" – suns neizrāda vai izrāda vāju interesi par aitu baru, tā nepietiekamais vecums vedina suni vairāk uz rotaļām, nekā uz vēlēšanos strādāt ar aitu ganīšanu;
- "Neizteikts gana instinkts" – ja testa laikā suns parādīja temperamentu, kas neatbilst aitu ganu temperamentam: agresivitāti, bailes un pilnīgu intereses trūkumu.
Suns, kurš nav izturējis pārbaudījumus, tiek pielaists pārbaudījumam vēl trīs reizes. Laika posmam starp pārbaudījumiem jābūt ne vairāk par 3 mēnešiem.
Ja suns nav varējis nokārtot pārbaudījumu ceturtajā reizē, tas iegūst galīgo vērtējumu – "Neizteikts gana instinkts".

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0