Aitu ganīšana  

 

.

 

Līzīte cenšas piedzīt noklīdušo avi.

 

 

Apmācības tālākā attīstība

.

Pirmajās nodarbībās jūs attīstījāt riņķošanu ap ganāmpulku kā kontrolējamu darbību, kas principā palīdz sunim strādāt ar aitām un atklāj suņa noslieces, spējas un instinktus. Tagad jums būs jāizslēdz riņķošana no dažu nākamo nodarbību plāna. Uz šo brīdi jums jau ir jāspēj apstādināt suni arī tad, kad tas atrodas ganāmpulka tālajā malā, un jāspēj likt sunim mainīt kustības virzienu tad, kad tas ir vajadzīgs jums, nevis tad, kad tas ienāk prātā sunim, kā arī sunim jāprot dzīt ganāmpulku jums virsū, lai arī ne pārāk garu distanci.
Jums ir jāprot noteikt brīžus, kad suns ir sasniedzis līdzsvaru (suns, aitas un jūs pats esat ērti izvietojušies un spriedze ir zemākajā punktā). Visu ganīšanas procesa dalībnieku izvietojums telpā ir atkarīgs no spiediena, ko ģenerē kāda no iesaistītām pusēm.
Atcerieties - suns ir pārliecināts, ka līdzsvars tiks sasniegts tad, kad gans un aitas nekustas un arī viņš pats var apstāties. 
Jums ir jāizprot, kas ir stresu izraisošie avoti, jāprot "nolasīt" suņa un aitu domas. Jums ir jāpārzina iemesli, kas liek aitām sākt kustību, kas ir padomā sunim, reaģējot uz šo kustību, un kā viņš reaģēs uz jūsu komandām. Piemēram, aitas mēdz vērot suni pirms uzsākt savu kustību, bet dažreiz tās vēro ganu. Kad suns un aitas sāks kustību, jums ir jāprot noteikt šīs kustības virzienu – parasti par to liecina aitu pagrieztie purni vai virziens, kurā aitas ir nostājušās.
Centieties prognozēt jūsu suņa reakciju uz izmaiņām aitu kustībā. Vērojiet suņa ķermeņa valodas izpausmes, stāju un kustību ātrumu. Daudz vienkāršāk ir apturēt suni, pirms tas ielaužas aitu barā, nevis tad, kad suns jau "plūc vilnu".
Aitu kustību prognozēšana ir panākumu ķīla, ja ir nepieciešams nodrošināt kontrolētu, vienmērīgu pārvietošanos ierobežotajā telpā, vai piedaloties ganīšanas sacensībās. Lai kļūtu par lietpratēju aitu kustību prognozēšanā, ir jāuzkrāj ievērojama pieredze un jāvelta daudz laika praktiskajiem treniņiem. Nodarbībās ar suni vienlaikus nepārtraukti attīstiet sevī šīs iemaņas.
Parasti aitu kustību ietekmē šādi spriedzes faktori:
1. Vārti. Ja aitas piefiksē, kur ir vārti vai izeja, tās labprātāk virzās tuvāk tiem un kustās ātrāk nekā citos virzienos.
2. Citas aitas. Aitas vienmēr ir neapmierinātas! Lai kur tās neatrastos, tās vēlas būt citur! Citu aitu grupu parādīšanās pie apvāršņa var izprovocēt jūsu aitu pārvietošanos to virzienā. 
3. Citi suņi. Svešu suņu klātbūtne var sajaukt aitām prātu un atturēt tās no pārvietošanās noteiktajā virzienā. To var izmantot jūsu interesēs, lai atturētu aitas no tuvošanās vārtiem vai kādai īpaši "interesantai" laukuma zonai. Ļaujiet jūsu asistentam ar suni klusi stāvēt šajā apvidū. Bet ņemiet vērā, ka tas var būt šķērslis, ja jūs pats cenšaties pārvietot aitas uz apvidu, kur atrodas cits suns.

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0