Aitu ganīšana  

 

.

 

Tefijai liek sēdēt.

 

 

Virziena komandu apmācība

.

„Seko!” („Come bye”, „Go bye”) – komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku pulksteņrādītāja virzienā. Šāds manevrs tiek saukts arī ”no saimnieka kreisās rokas”. 
„Apkārt!” (Away to me”, „Way to me”) - komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku virzienā pret pulksteņrādītāju. Šāds manevrs tiek saukts arī ”no saimnieka labās rokas”. 
Virziena komandu jālieto ikreiz, kad suns iet situācijai atbilstošā (pareizā) virzienā, tādejādi jūs abi iemācīsieties sasaistīt noteikta virziena kustību ar komandu. Lai pamatīgāk iegaumētu virziena komandas, jums ar suni būs bieži jāveic vingrinājumus, kuri vienmēr sākās sunim atrodoties guļus stāvoklī. 
Noguldiet suni, pašam atrodoties starp aitām. Lai liktu sunim sākt kustību 
pret pulksteņrādītāja virzienu („Apkārt!”), pakāpieties pa labi un sāciet iet suņa virzienā, tuvojoties viņam no suņa kreisās puses. Nūju turiet labajā rokā, izstieptu uz āru un nedaudz suņa virzienā. Tas izjauks līdzsvaru un, lai to atjaunotu, sunim nekas cits neatliks, kā doties pret pulksteņrādītāju 
(„Apkārt!” virzienā). Viegli uzsitiet ar nūju pret zemi un atkārtojiet komandu „Apkārt!”. Iespējams, ka jums nāksies nedaudz paiet līdzi sunim pret pulksteņrādītāja virzienu, lai iedrošinātu to turpināt kustību. Kad suns apskries ganāmpulku paredzētajā virzienā, uzslavējiet to un apguldiet vai, pašam 
atkāpjoties, lieciet sunim piedzīt ganāmpulku jums klāt. Šādi organizējot vingrinājumu jūs nodrošināsiet, ka suns visu izdarīs pareizi un tiks uzslavēts!
.
Virziena komandas ārpus līdzsvara
.
Jums būtu jāiemāca sunim ievērot virziena komandas arī tad, kad līdzsvara stāvoklis nav atjaunojams, jo, ja suns izmantos tikai savu līdzsvara instinktu, jūs nevarēsiet likt tam pašam izjaukt līdzsvaru pat tad, kad tas ir kritiski nepieciešams. 
Pirms vingrinājuma ieņemiet pozīciju, kas nedaudz aizšķērso virzienu, kurā jūs vēlaties sūtīt suni. 
Piesauciet suni, kas būs spiests iet jums apkārt, lai ieturētu jūsu noteikto virzienu. 
Lai sagatavotos suņa sūtīšanai pulksteņrādītāja virzienā, uzdodiet sunim apgulties un pats izvietojaties starp suni un aitām. Sākumā, stāvot ar seju pret suni, novirzieties nedaudz pa labi. Kad suns apgūs šo vingrinājumu, jūs varēsiet virzīties prom arvien vairāk un vairāk. Jūsu izvietojums traucē sunim 
kustēties uzdotajā virzienā, tādēļ turiet nūju izstieptu kreisajā rokā. Ja nepieciešams, sauciet suni vārdā vai lietojiet pavadu, lai suns sāktu jums tuvoties. Dodiet sunim komandu „Seko!”. Ja suns nereaģē kā nākas, apstājieties un viegli paraujiet aiz pavadas. Atkārtojiet komandu.
Šādam vingrinājumam ir arī varianti, viens no tiem paredz izmantot garu pavadu. Pavirzieties pa labi soli tālāk, nekā atrodas suns, tā, lai suns būtu starp jums un aitām, ar purnu pret aitām. Turiet garās pavadas galu labajā rokā, bet nūju kreisajā rokā. Sāciet griezties ap savu asi prom no aitām, kas liks sunim sākt iet vajadzīgajā virzienā.
Kad suns jums pietuvosies dodiet komandu „Seko!” un piepalīdziet saprast tās jēgu ar nūjas kustību. Ja nepieciešamas, lietojiet uzmundrinošas skaņas, lai iedrošinātu suni iet jums apkārt. Tagad jūs varat likt sunim apiet 180 grādus ap ganāmpulku vai apstādināt suni un likt piedzīt ganāmpulku pie jums. Ar laiku 
jūs varēsiet stāvēt bara vidū un ar rokas vai nūjas žestu, kas virzīts uz āru, likt sunim iet vajadzīgajā virzienā. Sunim ir jāpaiet jums garām un jāvirzas pa apli, kamēr jūs neapturēsiet šo kustību. 
Tas būs īsts pārbaudījums tam, vai jūsu suns patiešām ir izpratis virziena komandas. 
Vingrinājums iemācīs sunim iet jums garām, kas suņa izpratnē nekādi neveicina līdzsvara atjaunošanu. Kad suns apgūs pamatus, sāciet sarežģīt uzdevumus, izmantojot variācijas ar attālumu no ganāmpulka, kustības virzienu, ejamo attālumu pirms virziena maiņas. Sākumā jūs izmantosiet komandu „Gulties!”, lai apturētu suņa kustību, bet vēlāk bez tās jau varēs iztikt. 

..

Sagatavoja Mārtiņš Vērdiņš

 


  


 
 
 
 

2000-2020 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0