Aitu ganīšana  

 

.

 

Tefijai liek sēdēt.

 

 

Virziena komandu apmācība

.

"Seko!" vai "Ej!" ("Come bye!" vai "Go bye!") (mēs lietojam "Te!") – komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku pulksteņrādītāju virzienā. Šāds manevrs tiek saukts arī "no saimnieka kreisās rokas". 
"Apkārt!" vai "Prom pie manis!" ("Away to me!" vai "Way to me!") (mēs lietojam "Tur!") - komanda tiek lietota, lai liktu sunim virzīties ap ganāmpulku virzienā pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Šāds manevrs tiek saukts arī "no saimnieka labās rokas". 
Virziena komandu jālieto ikreiz, kad suns iet situācijai atbilstošā (pareizā) virzienā, tādejādi jūs abi iemācīsieties sasaistīt noteikta virziena kustību ar komandu. Lai pamatīgāk iegaumētu virziena komandas, jums ar suni būs bieži jāveic šos vingrinājumus.

Kad suns apskries ganāmpulku paredzētajā virzienā, uzslavējiet to.
Jums būtu jāiemāca sunim ievērot virziena komandas arī tad, kad līdzsvara stāvoklis nav atjaunojams, jo, ja suns izmantos tikai savu līdzsvara instinktu, jūs nevarēsiet likt tam pašam izjaukt līdzsvaru pat tad, kad tas būs kritiski nepieciešams. 

N.B. Virziena komandas ir pirmās, kuras jums būs apmācību procesā jāapgūst kopā ar vēlamās darbības pārtraukšanas komandu "Stop!" un kustības ātruma regulējošo komandu "Lēnāk!" vai "Lēni!" 

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0