Kollijiem bīstamie medikamenti  

 

.

.

.

Ja jūs mūsdienu veterinārārstos cenšaties saskatīt līdzību ar Džeismu Heriotu, tas ir veltīgi
.
Šobrīd svarīgāks par zināšanām un patiesu vēlmi palīdzēt pacientiem ir kļuvis mārketings un vēlme nopelnīt, bet daži dakterīši nekautrējas apgalvot, ka viņu nodarbošanās pirmkārt ir bizness, un nav laika iedziļināties ģenētikā, kur nu vēl izlasīt pacientiem izrakstīto preparātu pavadošās anotācijas.
Svarīgāk šķiet ieteikt tos līdzekļus (zāles, vitamīnus, barības), kurus izplata personīgi un no kuru andelēšanas makā kritīs vislielākā peļņa. Tieši tāpat, kā cilvēkiem domātā aptiekā - vispirms pircējam tiek piedāvāts (arī receptēs izrakstīts) dārgākais preparāts, un, jautājot pēc kaut kā lētāka, tiek piedāvāts alternatīvs līdzeklis, kura cena ir piecreiz zemāka.
Zīmīgi, - tagad dakteri vairs neārstē, bet gan "sniedz pakalpojumus", reizēm neuzņemoties vai nespējot uzņemties atbildību par sniegto pakalpojumu sekām. Ja nepatīk konkrētais pakalpojums, var vienkārši aizsūtīt pie cita "pakalpotāja".
Nu jau diviem man personīgi zināmiem kollijiem Latvijā dakteru nolaidības un mazzināšanas dēļ ir nācies saskarties ar nopietnām veselības problēmām, lietojot ārējo parazītu apkarošanai Ivermektīnu.
"Šitas paņems visus," apgalvoja dakteri. Jā, un paņems līdzi arī pacientu veselību...
Ilgus gadus dzīvojot kopā ar dzīvniekiem, man ir radies iespaids, ka vismaz dažiem veterinārārstiem zināšanu līmenis ir nepietiekams vai pat apšaubāms, tādēļ Kolliju portāls ir nolēmis publicēt to medikamentu sarakstu, kurus kollijiem lietot nedrīkst. Veterinārajās klīnikās to ieteicams izdrukāt un piespraust pie sienas personāla lietošanai.
.
Kas ir MDR1 gēns?

 

MDR1 gēns (angl.- Multi-Drug Resistance Gene) veido proteīnu, kas ir atbildīgs par smadzeņu aizsardzību, novirzot potenciāli bīstamas ķīmiskas vielas prom no smadzenēm. Atsevišķām suņu šķirnēm ir novērota mutācija MDR1 gēnā, kas izraisa jutīgumu pret ivermektīnu, loperamīdu un citām zāļu grupām. Suņiem ar šo mutāciju ir P-glikoproteīna defekts, kas normālos apstākļos ir atbildīgs par dažādu medikamentu aizvadīšanu no smadzenēm. Bojātais proteīns nomāc iespēju atbrīvot smadzenes no dažādiem medikamentiem, tādējādi izraisot toksīnu uzkrāšanos. Toksīnu akumulācijas rezultātā suns var demonstrēt dažādus neiroloģiskus simptomus, piemēram, lēkmes, atkasiju (koordinācijas un līdzsvara traucējumus) un pat nāvi.
Homozigotiski MDR1 gēna suņi (tātad tiem ir divas šī gēna mutācijas kopijas) uzrāda jutīgumu pret ivermektīnu un citiem līdzīgiem medikamentiem. Šādi suņi arīdzan nodos vienu gēna mutācijas kopiju saviem pēcnācējiem. Heterozigotiski MDR1 gēna suņi (tiem ir tikai viena gēna mutācijas kopija) var negatīvi reaģēt uz šiem medikamentiem lielākās devās. Šādiem suņiem ir 50% liela iespējamība nodot gēnu pēcnācējiem.
Ir novērots, ka vairāki medikamenti un to aktīvās vielas izraisa traucējumus. Daži no tiem: Ivermektīns (atrodams attārpošanas ārstniecības līdzekļos), Loperamīds (Imodijs – bezrecepšu līdzeklis pret caureju), Doksorubicīns, Vinkristīns, Vinblastīns (pretvēža medikaments), Ciklosporīns (imūnsupresants), Digoksīns (sirds medikaments), Acepromazīns (sedatīvs), Butorfanols (opioīds).
Arī šādi medikamenti var izraisīt problēmas: Ondansendrons (Zofran, Zuplenz), Domperidons, Paklitaksels, Mitoksantrons (Novantrons), Etoposīds, Rifampicīns (Benemicin), Kvinidīns, Morfīns.
Visu šo var noskaidrot, veicot īpašus testus. Laboratorijā paņem uztriepes no mutes dobuma, asins paraugus un paraugus no rudimentārā pirksta ģenētisko testu veikšanai. Testēšana ir sevišķi nozīmīga kollijiem, Austrālijas aitu suņiem, šeltijiem, bobteiliem un vēl dažiem suņveidīgajiem, kuru sarakstu nepublicēšu.
DNS testos tiek noteikta recesīvā MDR1 gēna klātbūtne. Testēšanas rezultāti iedalās šādi:

.

MDR / MDR Ietekmēts Suns ir homozigotisks divu mutētu MDR1 gēnu kopiju nēsātājs. Suns uzrādīs reakciju uz Ivermektīnu vai citiem pieminētiem medikamentiem un nodos vienu mutēto gēnu saviem pēcnācējiem.
MDR / n Nēsātājs Tiek atklāts gan normāls, gan mutēts MDR1 gēns. Suns ir heterozigots gēna nēsātājs un pastāv 50% iespējamība to nodot pēcnācējiem.
n / n Brīvs Tests uzrāda negatīvu MDR1 gēna mutāciju. Suns nenodos saviem pēcnācējiem MDR1 gēna defektu.

.

Bīstamo zāļu saraksts

.

No šiem turieties pa gabalu!

.

Ivermektīns (Ivermectin), Ivomeks (plaša spektra pretparazītu līdzeklis)

Sinonīmi: Baimeks, Bimektīns, Virbameks, Diapeks, Ivermeks, Iversekts, Ivertīns, Ivomeks, Kvalimeks, Mektizāns, Novomeks, Noromektīns, Paramektīns, Sumeks, Cevameks, Ekvalāns, Ekvimaks, Ekomektīns.

.

Doramektīns (Doramectin) (plaša spektra pretparazītu līdzeklis)

Sinonīmi: Dektomaks.

.

Loperamīds (Loperamide) (pretcaurejas līdzeklis)

Sinonīmi: Imodiums, Diara, Lopediums, Loperakals, Superilops, Enterobene, Diarols, Vero-Loperamīds, Laremīds, Lopediums.

Piezīme: Kā antidotu (pretindi) saindēšanās gadījumā ar Loperamīdu var izmantot Naloksonu (Naloxone). Jāatceras, ka Loperamīds darbojas ilgāk par Naloksonu, tādēļ, visticamāk, pēdējais jālieto ilgāk, taču jebkura medikamentu lietošana jāveic stingrā veterinārārsta uzraudzībā.

.

Ondansetrins (Ondansetron) (pretvemšanas līdzeklis)

Sinonīmni: Vero-Ondansetrons, Domegāns, Zofrāns, Lazarāns, Latrāns, Ondasetrons (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Ondasetrons-Teva), Ondasetrona hidrohlorīds, Ondantors, Ondasols, Osetrons, Setronons, Emesets, Emetrons.

.

Eritromicīns (Erythromycin) (antibiotikas)

Sinonīmi: Adamicīns, Grunamicīns, Ilozons, Sinerīts, Eomicīns, Eracīns, Erigeksāls, Eriderms, Eriks, Eritrāns, Erotromicīns (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Eritrocīns-Teva), Erifluīds, Ermiceds.

.

Emodepsīds (Emodepside) (prettārpu līdzeklis)

Sinonīmi: Profenders, Prokokss.

.

Taksāni (Taxanes) (alkaloīdi, augu izcelsmes pretuztūkuma līdzekļi)

Preparāti: 1) Docetaksels (Docetaxel), 1) Paklitaksels (Paclitaxel)

Sinonīmi: 1) Decetaksels (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Docetaksels-Filaksis), Docetera, Novataks, Novotaks, Onkodocels, Taksoters, Tautaks. 2) Abitaksels, Abraksāns, Intaksels, Kanataksēns, Mitotaks, Paklikāls, Paklitaks, Paklitaksels (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Paklitaksels-Filaksis), Paklitera, Paksēns, Paklateks, Sindaksels, Taksakāds, Taksols, Jutaksāns.

.

Tālāk sekos preparāti, kurus var lietot, pievēršot īpašu uzmanību un zinot suņa MDR1 gēna statusu (ja ticis veikts DNS tests).

Piezīme: Dažādos avotos tiek norādīta atšķirīga informācija, tai skaitā kategorisks aizliegums lietot kollijiem visus šajā rakstā uzskaitītos medikamentus. Esiet uzmanīgi!

.

Vinka alkaloīdi (Vinka Alcaloids) (alkaloīdi, augu izcelsmes pretuztūkuma līdzekļi)

Preparāti: 1) Vinblastīns (Vinblastine) 2) Vinkristīns (Vincristine) 3) Vindezīns (Vindesine) 4) Vinorelbīns (Vinorelbine)

Sinonīmi: 1) Velbe, Vinblastīns (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Vinblastīns-Teva), Vinblastīna sulfāts, Rozevīns, Cito-blastīns, Vero-vinblastīns. 2) Vero-vinkristīns, Vinkristīns-Teva, Vinkristīna sulfāts, Onkokristīns, Citomīds. 3) Eldezīns. 4) Velbīns, Vinelbīns, Vinkarelbīns, Vinkatera, Vinorelbīns-Teva, Mavereks, Navelbīns, Cituvīns.

.

Aktinomicīns D (Actinomycin D) (pretuztūkumu antibiotika)

Sinonīmi: Daktinomicīns, Cosmegen, Cosmogen, Liovaks, Meraktinomicīns.

.

Doksorubicīns (Doxorubicin) (pretuztūkumu antibiotika)

Sinonīmi: Adriblastīns, Doksoleks, Doksolems, Doksorubifērs, Doksorubicīns (ar visdažādākajiem papildvārdiem pēc domuzīmes, piemēram, Doksorubicīns-Teva), Doksorubicīna hidrohlorīds, Keliks, Rastocīns, Sindroksocīns.

.

Acepromazīns (Acepromazine) (trankvilizators, pretvemšanas līdzeklis, kuru izmanto dzīvnieku pārvadāšanai)

Sinonīmi: ACP (tabletes), Acepromāls, Vetrankvils, Kombistress.

.

Butorfanols (Butorphanol) (pretsāpju līdzeklis)

Sinonīmi: Butorfanola tatrāts, Vero-Butorfanols, Moradols, Stadols, Verstadols, Torbutrols, Torgesiks.

.

Tagad sekos preparātu uzskaitījums, kurus var lietot tikai veseliem, pieaugušiem kollijiem, nekādā gadījumā nepārsniedzot zāļu instrukcijās norādītās devas, un ne biežāk kā reizi mēnesī. Grūsnām un zīdošām kucēm, kā arī kollijiem, kas jaunāki par gada vecumu, šo medikamentu lietošana nav ieteicama.

Piezīme: Dažādos avotos tiek norādīta atšķirīga informācija, tai skaitā kategorisks aizliegums lietot kollijiem visus šajā rakstā uzskaitītos medikamentus. Esiet uzmanīgi!

.

Milbemicīns (Milbemycin) (plaša spektra pretparazītu līdzeklis)

Sinonīmi: Milbemicīns Oksīns, Milbemaks, Milprazons.

.

Moksidektīns (Moxidectin) (plaša spektra pretparazītu līdzeklis)

Sinonīmi: Advokāts, Nedektīns, Saidektīns, Caidektīns, Cidektīns, Ekvests.

Piezīme: Mēs saviem kollijiem esam lietojuši Advokātu vairākkārt, nekādas nevēlamas blaknes netika novērotas.

.

Selamektīns (Selamectin) (plaša spektra pretparazītu līdzeklis)

Sinonīmi: Advantage, Inspektors Total K, Stronghold.

.

Ieteikums

.

Saudzējiet savus kollijus! Vienmēr nosveriet savu suni, lai zinātu precīzas medikamentu devas! Lietojiet medikamentus tikai veterinārārsta uzraudzībā, pirms tam viņam pajautājot, vai viņš zina par MDR1 gēna mutāciju un tos preparātus, kurus kollijiem dot nedrīkst. Indes ir saražots pietiekami.

Un atcerieties - šis medikamentu saraksts nav un nevar būt pilnīgs, jo katru dienu mārketinga nolūkos tiek izgudroti arvien jauni zāļu nosaukumi.

Veselību visiem!

.

.

 

.


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0