Publikācijas  

.

.

Atslepenots PSRS zinātniskais projekts "Kollijs"

.

 

Pagājušā gadsimta 50-to gadu beigas un 60-to gadu sākums bija veiksmīgs laiks dažādiem zinātniskiem eksperimentiem gan PSRS slepenajās laboratorijās un maskētajos zinātniski pētnieciskajos institūtos, gan visā plašajā pasaulē. Izņēmums nebija arī Zinātņu Akadēmijas universitāte Maskavā, kur tika veiksmīgi veikti vairāki eksperimenti un pirmatklājumi ar dzīvniekiem.

Ja uzmanīgi ieskatīsieties augšējā bildē, pamanīsiet kollija galvu, kas dzīvo atsevišķi no viņa ķermeņa, kas atrodas apmēram pusmetra attālumā. Kāds varbūt metīsies aiz stūra, bet daži apgalvos, ka tā ir fotomontāža. Viss ir īsts!

Jau 1950. gadā padomju zinātnieks Vladimirs Demihovs šokēja pasauli, kad transplantēja viena suņa galvu citam rējējam - tā rezultātā sanāca divgalvains monstrs, kas nodzīvoja veselu mēnesi. Toreiz gan tas nebija kollijs.

Eksperimenti ar dzīvniekiem "aukstā kara" periodā tika veikti tikai un vienīgi ar vienu mērķi - radīt nebijušu un superjaudīgu ieroci, lai varētu piedraudēt tur tiem aiz "dzelzs priekškara". Un tā 1958. gadā tika uzsākts slepens projekts, lai radītu robotu - kiborgu (kibernētisku organismu). Projektā tika iesaistīti spējīgākie mediķi un inženieri-konstruktori, par galveno konsultantu tika iecelts Nobela prēmijas laureāts V. Mainulovs. Eksperimentiem tika piedāvātas peles, žurkas un suņi. Tika izskatīts arī variants par pērtiķiem, bet konsīlijs nolēma apstāties pie suņiem, tādēļ, ka suņi daudz labāk padodas dresūrai un ir mierīgāki, līdzsvarotāki un mazāk agresīvi nekā primāti. Sākotnējo domu par krančiem (kā tas bija kosmosa iekarošanās sākumā) atmeta un izvēlējās gudrāko un intelektuālāko no suņu pasaules - kolliju. Projektu tā arī nodēvēja "Kollijs", tas tika izstrādāts 10 gadus, līdz 1969. gadā ar Centrālās Komitejas "ukazu" tas tika apturēts, nodots arhīvā, tam piešķīra grifu "Sevišķi slepeni!". Projekta rezultāti un dokumentālie pierādījumi tika ievietoti aizzīmogotās liela izmēra aploksnēs ("osobaja papka"), uz tām bija uzraksts "Bez PSKP CK aparāta vadītāja atļaujas neatvērt!" (tātad tikai Brežņevs to drīkstēja). 1991. gadā it kā projekts tika oficiāli atslepenots, taču dienasgaismu tas ieraudzīja tikai tagad. Pagaidām nav atrasta mape ar projekta rezultātiem un zinātnieku secinājumiem. Zemāk piedāvājam aplūkot dažas atslepenotas bildes un speciāli projektam izstrādātas zinātniskās grāmatas lappuses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmēram tā šim monstram bija jāizskatās dabā. Tādu ieraugot, ienaidniekiem bikses pilnas! Pamatdoma sekojoša: kareivji-hendleri vada šādu kollijrobotu bataljonu kā suņus.

.

 .

.

0

.

.


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0