Aitu ganīšana  

 

.

 

Tefija ar aitām.

 

 

Komunikācija ar ganu suni

.

Sākumā visas ganīšanas komandas tiek dotas mutiski. Vēlākajos apmācības posmos tās var tikt apvienotas vai aizvietotas ar svilpieniem. Parasti komandas dod pārliecinošā tonī, bet ne skaļi. Jūsu balsij ir jāprojicē "kluss spēks". Lai iegūtu vai saglabātu kontroli, nav nepieciešams skaļi bļaut. Īstenībā tas pat var kaitēt, jo skaļa un prasīga balss var lieki uzbudināt suni un izjaukt klusu un mierīgu nodarbību atmosfēru, kuru jūs cenšaties radīt. Runājot klusi, jūs mācat savam sunim klausīties, lai dzirdētu, ko jūs sākāt. Tas dod jums priekšrocības un ļauj kontrolēt situāciju, tātad tieši to, ko jūs vēlāties!
Vēršu uzmanību, ka vairums komandu nav lietojamas kā aizrādījums. Aizrādījums ir mutisks rājiens, kas demonstrē jūsu neapmierinātību ar suņa sniegumu. Bet arī aizrādījumam, lai tas būtu efektīvs, nav jābūt skaļam – daudz ko var panākt ar pieklusinātu balsi, bet stingru toni. Komandas sunim ir jāuztver ar prieku un entuziasmu. Svarīgi, lai nodarbību laikā jūsu komandas neizklausītos pēc aizrādījuma, izņemot nepaklausības gadījumus.
.
Komandu un aizrādījumu nepareiza pielietošana
.
Viena no komandām, kas bieži tiek lietota kā aizrādījums ir "Gulēt!". Pārlieku bieža vai nepareiza "Gulēt!" komandas lietošana aizrādījuma izteikšanai var izraisīt sunī pastāvīgu nepaklausību. Strādājot ar ļoti aktīvu suni, šī komanda visgrūtāk padodas kontrolei. Uzskatu, ka ir aplami izmantot vispārējās paklausības komandas kā nevēlamas darbības pārtraukšanas marķierus.
.

Komandas un pretkomandas
.
Vēl viena svarīga lieta, kas ir jāizprot katram ganu suņa saimniekam, ir komandu un pretkomandu koncepcija. 
Suns, kurš daudz sasniedz nodarbībās, ir tas, kurš vislabāk klausa saimnieku. Kontroli pār suni var sasniegt, ievērojot šādu noteikumu: NEKAD nedodiet sunim tādu komandu, kurai nav pretkomandas! Citiem vārdiem sakot, dodot sunim komandu "Gani!" jūs, saprotams, nevēlaties, lai suns turpina iet vai skriet bez apstājas. Pretkomanda šim gadījumam ir "Stop!" vai "Stāt!", kas tiek dota, kad suns ir aizgājis tik tālu, cik jūs vēlaties, bet vēl pirms viņš ir atdūries ar galvu pret aitu ķermeņiem. Pretkomandas došana, pirms suns pats būs nolēmis pārtraukt pildīt sākotnējo komandu, sniegs jums lielas priekšrocības jauna suņa apmācības sākumposmā.Ar ganīšanas komandām varat iepazīties sadaļā Ganīšanas komandas.

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0