Aitu ganīšana  

 

.

 

Tefijai tiek dota komanda novirzīt aitas apļa centrā.

 

 

Komandas "Prom!" un "Lēnāk!"

.

Treniņu rezultātā jāpanāk, lai brīdī kad atskan komanda "Prom!", jūsu suns pagrieztos prom no aitām par 90 vai vairāk grādiem un sāktu attālināties. Svarīgi ir iemācīt sunim darīt to pareizi. Faktiski tas būs sākums "apiešanas manevra apmācībai, kas paredz attīstīt sunim spējas pārliecinoši strādāt ar aitām no noteiktas distances, bez tieksmes tuvoties ganāmpulkam. 
"Lēnāk!" ir komanda, kas tiek lietota, lai apturētu pārāk strauju suņa tuvošanos ganāmpulkam. Jo ātrāk kustēsies suns, jo ātrāk kustēsies ganāmpulks. Tas var izraisīt liekas problēmas.
Ganāmpulka apstādināšana paredzētajā vietā ir iespējama tikai, ja aitas kustas ar prognozējamu un adekvātu ātrumu.
Komandu "Lēnāk!" ieteicams sākt lietot jau no pašiem apmācības pirmsākumiem. Katru reizi, kad suns sāk kustēties pārāk ātri, stingrā, bet mierīgā tonī, jāatkārto šo komandu atkal un atkal. Ja tas nepalīdz. suni jānogulda. Tas pastiprinās sunim komandas "Lēnāk!" nozīmi. Atcerieties, ka komandai "Gulēt!" nav jāskan kā rājienam. 
Būtiski ir vienmēr atcerēties, ka suni nevar iemācīt "nomierināties" vienas nodarbības laikā. Tas aizņems diezgan ilgu laiku, varbūt pat dažus mēnešus, kamēr suns sapratīs, ko no viņa vēlas panākt saimnieks. To ietekmēs vairāki faktori un viens no tiem ir suņa patiesā degsme un vēlme strādāt ar aitām. Šajā apmācības etapā suns nevar pats apzināti palēnināt savu darbību bez jūsu palīdzības un kontroles.
Suņa darbības ātruma palēnināšana ir ievērojams sasniegums, kuru panāk rūpīga darba ceļā, pamazām ļaujot sunim izprast, ka tas nav pretrunā ar pašas ganīšanas būtību. Suņa "dusmošanās" par palēnināšanu nenozīmē nepaklausību, tā ir instinktīva reakcija. Instinktus var savaldīt tikai ar rūpīgu darbu, pie tam ir jācenšas pakļaut suņa instinktus kontrolei un modificēt, nevis izdzēst pavisam.

Komandu "Lēnāk!" vai "Lēni!" var apgūt (un ir vēlams to darīt), neesot kontaktā ar aitām. Šīs iemaņas praktizēšanu var veikt vienkāršu ikdienas pastaigu laikā, kad suns iet jums blakus pavadā. Ja viņš uzsāk pārāk strauju kustību uz priekšu, mazliet pievelciet pavadu un vienlaicīgi dodiet koamandu "Lēnāk!", līdz suns ir sapratis šīs komandas nozīmi.
.

Iespējamās problēmas ar komandu "Prom!"
.
Ja suns nereaģē un nepakļaujas komandai "Prom!", iespējams, ka jūs neesat pietiekami uzstājīgs un pārliecinošs. Nostājaties starp suni un ganāmpulku un dodiet komandu atkārtoti, tā, lai sunim nebūtu citas izejas, izņemot kā pakļauties. Nevajadzētu ļaut sunim attālināties no ganāmpulka, pirms jūs dosiet komandu "Prom!". Ja suns sācis attālināties bez komandas, apturiet to ar noguldīšanu un tikai tad dodiet komandu "Prom!".
Vēl ir iespējams, ka jūs esat kļūdījies, nosakot suņa personības tipu. Ja suns ātri reaģē, cenšas un pārcenšas, tas var nozīmēt, ka viņš ir jūtīgs pret spiedienu vai arī pārāk centīgs, bet, ja tas tā nav, un suns neklausa, tad, iespējams, ka jūsu sunim ir daudz stingrāks raksturs, nekā jūs domājāt. Tādā gadījumā jums būtu jāiemācās tēlot "kontrolējamu dusmu" lēkmi. Jums būtu jārīkojas ātri un ļoti stingri vienu vai divas reizes, jo jūs vienkārši nedrīkstat ļaut sunim gūt virsroku pār jums! Ja jūs to pieļausiet pašā sākumā, jūs gaida neskaitāmas problēmas nākotnē.

.
Komandas "Prom!" vingrinājums

.
Šī nodarbība palīdz iemācīt jūsu sunim atkāpties no aitām. Iespējams, jūs jau lietojāt šo komandu, kad kopā ar suni veicāt riņķošanu ap aitām. Vingrinājums nostiprinās jau apgūtās iemaņās un iemācīs suni ievērot komandu "Prom!" dažādās situācijās. Izvietojaties uz laukuma tā, lai aitas atrastos starp jums un suni. Sūtiet suni pa apli ap aitām jebkurā virzienā. Teiksim, jūs liekat sunim iet pulksteņrādītāju virzienā. Tādā gadījumā jums pašam ir jāsāk iet pretī sunim, ievērojot jūsu paša noteikto attālumu no aitām un turot nūju kreisajā rokā. Suns, satuvojoties ar jums, griezīsies apkārt, lai sāktu iet pretējā virzienā, jo tikai šādi tas var saglabāt līdzsvaru. Šajā brīdī stingrā tonī pavēliet sunim "Prom!". Sunim būtu jāpagriežas ar asti pret aitām (90 vai vairāk grādu pagrieziens) un jāsāk attālināties. Šajā nodarbībā "Prom!" ir primāra komanda un citas virziena noteikšanas komandas ir pakārtotas, tās kļūs primāras vēlāk, kad tiks apgūta suņa virzīšanas tehnika.
Kad suns būs pietiekami atkāpies, noguldiet to un pārkārtojaties nākamajam piegājienam. Obligāti veiciet šo vingrinājumu abos virzienos. Daži gani papildus komandai "Prom!" lieto komandu "Atpakaļ!", kas prasa no suņa apgriešanos iešanai pretējā virzienā (par 180 grādiem). Galvenais, lai fonētiski komandas būtu pietiekami atšķirīgas un neizraisītu pārpratumus laukumā.

..

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0