Publikācijas  

» Kolliji » Intervijas » Publikācijas » Fotogalerijas » Mūsu kolliji

» Ieva Līpīte  » Vecais Kollijs


 

0

Kolliju saiets Variebā

.

1  2  3  4  5  Foto: Egils Rēdmanis

Kādā septembra rītā "Straumēnos" pulcējās kolliji ar saviem īpašniekiem...

Inga ar Rebellu

Niko piedāvājās sanest no akas ūdeni

Saimniece Abija ar savu mazmeitiņu Rebellu

Pie lielā šķūņa notiek apspriede. Šeit nākamgad notiks jauns ikgadējs pasākums kollijiem un viņu īpašniekiem "Rančo kollijs ® 2011". Lai saglabātu intrigu, par pasākuma koncepciju vairāk pastāstīsim janvārī. Jāpiebilst, ka pasākums ļoti atšķirsies no "Kollimpiādes ®" un specializētajām izstādēm.

Kur Irisa Stepe, tur vienmēr daudz kolliju...

Arī suņi kaut ko nolēmuši pārspriest savā starpā

No kreisās: Black Rose Necklace Favorīts, Nyitramenti X-tra Spirit , Danfrebek Drill Sergeant un Nyitramenti Yours Sincerely

Dace paceļ vīna glāzi par godu "Straumēniem"

Fantagiras aploks atradās vistuvāk galdiem, tādēļ visvairāk tika cienāta ar āboliem un maizi

1  2  3  4  5  Foto: Egils Rēdmanis

0

 

» Kolliji » Intervijas » Publikācijas » Fotogalerijas » Mūsu kolliji

» Ieva Līpīte  » Vecais Kollijs


 
 
 
 

2000-2021 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0