Irisa Stepe  

.

.

0

(1942-2016)

 


Sveicināti, visi kādreizējie un tagadējie kolliju īpašnieki, kuri šo suņu šķirni iemīlējuši uz mūžu!
Šodien ir ceturtā Irisas Stepes miršanas gadadiena. Irisa Stepe bija leģenda, kas visu savu mūžu, darbu un mīlestību veltīja kollijiem.
Lai uzstādītu Irisai Stepei kapu pieminekli, entuziastu grupa un Kolliju portāls aicina atsaukties visus, kam tas nav vienaldzīgi, lai kopējiem spēkiem iemūžinātu Irisas Stepes gaišo piemiņu.
Īpašs paldies Ilānai Lisagorai par atrasto lielisko meistaru, kurš jau ir gatavs darbam, lai izgatavotu piemiņas akmeni. Saskaņā ar izveidoto tāmi, pieminekļa izmaksas ir 600 eiro.
Visus, kas vēlas atbalstīt šo ieceri, lūdzam ziedot ar norādi "Irisas Stepes kapakmenim":

IK Kolliju Portāls
Reģ.nr. 40002106066
SEB Banka
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050004994292

Vai mūsu PayPal konts

.


 

.
Entuziastu grupas kontakti:
Tatjana Safonova - tālr.29629888
Inga Petrova - tālr.29545505
Ieva Līpīte - ieva.lipite@gmail.com

0
 Intervijas ar Irisu Stepi
0

Kollijs ir inteliģents suns inteliģentam cilvēkam ["Amberdog", 2008. gada jūlijs]


Kolliji - tā ir mana dzīve ["AmberDog", 2007]


Likteņa dāvana - kollijs ["Aija", 2001]


Kollijs jeb aukle, kas dzied "Aīdu" ["Vakara Ziņas", 1996]


Apmācības "noslēpumi" [grāmata "Tavs draugs" ("Tvoi drug"), 1970, Maskava]


Kollijs ir ļoti inteliģents suns [2006, Kolliju portāls]

0
 Publikācijas
 0

Neizstāstītais stāsts par Negusu un Ortanu [2018, Kolliju portāls]


Kolliju krustmāte un viņas acuraugi ["Māja", 2008]

Rīgas kolliju sekcijai - 30 gadi ["SM Sedodna", 1996]

0

 TV sižeti

0
 

Raidījuma "Cilvēks zvēru pasaulē" sižets ar Irisu Stepi par kollijiem, kas palikuši bez mājām (1999)


 

Raidījuma "Mans mīļais draugs" sižets ar Latvijas kolliju krustmāti Irisu Stepi (13.05.2007)


 
Seriāla "Mans draugs kollijs" 2. sērija "Irisa un Irits"

 
Seriāla "Laika mašīna" 1. sērija "Leģenda Irisa Stepe"

0

  


 
 
 
 

2000-2020 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0