Publikācijas  

.

.

Kolliju šķirnes degradēšana

.

 

 

Elisy Abnet Solar Wind un Abbey Golden Sunlight.

 

Kolliju audzētāji visā pasaulē cenšas izkopt savu iemīļoto šķirni, saglabāt un izcelt šo suņu labākās īpašības, rūpīgi seko līdzi šķirnes standartam. Taču vērojama arī kolliju šķirnes apzināta degradēšana – gan fiziski, gan morāli. Šoreiz runa nebūs par atkāpēm no šķirnes standarta, lai gan tādas atkāpes šur tur ir vērojamas, kā rezultātā radušās divas atšķirīgas līnijas – tā dēvētā “modernā”, kuras pārstāvji vairāk atgādina pūkainu bumbu un ir ļoti līdzīgi čau-čau šķirnes suņiem; un “klasiskā” – kolliji, kurus mēs mīlam un pazīstam, un kuri atbilst standarta kritērijiem.
Pastāstīšu par tā dēvētajiem “dizainētajiem suņiem” jeb suņu šķirņu hibrīdiem, ar kuru vairošanu tik ļoti šobrīd aizrāvušies cilvēki, attaisnojot savu rīcību ar “jaunu suņu šķirņu” radīšanu. Šī sērga ir uzsākusies ASV, taču ar apskaužamu tempu tā turpina izplatīties visā Eiropā. Uz šo brīdi ir radīti vairāki simti “jaunu šķirņu”. Vaicāsiet, ar ko gan “dizainēts suns” atšķiras no parasta kranča? Uz to ASV Hibrīdsuņu audzētāju asociācija atbild ļoti lakoniski – kranča izcelsme nav zināma, bet “dizainētajiem suņiem” abi vecāki ir tīršķirnes suņi ar dokumentiem.
Šajā rakstā iepazīstināsim jūs tikai ar tiem gadījumiem, kuros kā viens no “jaunās šķirnes” radītājiem ticis izmantots garspalvainais kollijs.
"Jauno šķirņu" radītāji garspalvainajiem kollijiem ir ķērušies klāt ar vidēju entuziasmu, jo šobrīd, izmantojot kollijus, ir radītas vienpadsmit “jaunās suņu šķirnes”, proti, afollijs, kadūdls, liellopu ganu kollijs, košeltijs, gollijs, šollijs, boksollijs, labollijs, pointollijs, sprollijs un skikollijs.

Afollie (Afghan Hound + Collie)

 Cadoodle (Collie + Poodle)

 Cattle Collie Dog (Australian Cattle Dog + Collie)

 Cosheltie (Collie + Shetland Sheepdog)

 Gollie (Golden Retriever + Collie)

 Shollie (German Shepherd + Collie)

 

 

Boxollie (Boxer + Collie)

 

 

Labollie (Labrador retriever + Collie)

 

.

Pointollie (Pointer + Collie)

.

.

Sprollie (English Springer Spaniel + Collie)

.

.

Ski-Collie (American Eskimo + Collie)

.

Šim eskimosu krančkollijam, par brīnumu, pat bildi nevarēju atrast... Kad būs, ievietošu.Manuprāt, šāda kolliju šķirnes apzināta degradēšana nav attaisnojama ne no ģenētiskā, ne arī ētiskā viedokļa. Atliek vienīgi cerēt, ka Latvijā šai lietai neatradīsies fanātiski sekotāji.

.

0

 

.

.


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0