Vecā kollija interaktīvās rotaļlietas kollijiem un kazām

.

0

"Biljards" un dažādi spēļu galdi

 

"Biljards"

.

.

Visveiksmīgākā biljarda spēlētāja Keisija.

.

Biljarda spēlēs galvenais uzdevums ir nogrūst no trapeces tur izvietotās 9 tenisa bumbiņas, lai tās ieripotu 16 uz galda izveidotajās atverēs, no kurām katrai ir piešķirta zināma vērtība un pie tās norādīts punktu skaits. Zem tenisa bumbiņām nelielos lēzenos trauciņos tiek izvietoti kārumi.

Lai nerastos situācija, ka diviem vai vairāk spēles dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tiek veikta arī laika kontrole. Tā tiek uzsākta, tiklīdz suns pieiet pie trapeces, un pārtraukta, kad pēdējā bumbiņa noripo no trapaces. Vienā atverē iespējams ieripināt tikai vienu bumbiņu. Uz galda izvietoti arī 12 pini (vertikāli stienīši), galda izmēri - 160 x 78 cm. Trapeces augstums - 20 cm. Maksimālais iegūstamo punktu skaits - 55 (4 x 9, 2 x 7, 2 x 5, 1 x 4 = 55), bet to vērtība no 1 līdz 5, kā arī 7 un 9 (6 un 8 nav).

Biljards kļuvis ne vien par lielāko interaktīvo rotaļlietu, kāda pasaulē izgatavota suņiem, tajā veiksmīgi apvienotas divas lietas - prāts un veiksme. Puse no panākumiem atkarīga no veiksmes, kādā virzienā ripos bumbiņas, kādās atverēs tās nonāks un kāda būs kopējā punktu summa.

.
  Video
.


.

"Plinko"

.

.

Līzīte, Keisija un Lociņš šodien pirmo reizi spēlēs "Plinko".

.

"Plinko" ir nākamais lielais spēļu galds pēc biljarda un tā darbības princips ir ļoti līdzīgs - suņa vai āža uzdevums ir nogrūst no trauciņiem, kuros ievietoti kārumi, 5 tenisa bumbiņas tā, lai tās ripotu lejup pa galda slīpo virsmu un nokļūtu galamērķos - 5 galda apakšā izvietotos sektoros, no kuriem katram ir dažādu punktu vērtība. Bumbiņu virzienu un ripošanas ātrumu ietekmē uz galda izvietotie 80 pini (vertikāli stienīši). Vienā sektorā var ietilpināt ne vairāk kā divas tenisa bumbiņas. Gadījumā, ja virs divām nejauši nostājas trešā, par to punkti netiek ieskaitīti. Maksimālais iegūstamais punktu skaits - 21 (2 x 5, 2 x 4 un 1 x 3 = 21), bet to vērtība no 1 līdz 5. Galda izmērs - 160 x 55 cm, bumbiņu malas augstums - 40 cm.

.
  Video
.

Īsfilma "Plinko" (2021) "Plinko"


.

"Miniboulings"

.

.

Keisija brīvajā laikā spēlē ne tikai kaniboulingu ® vien. Tagad viņai ir iespēja spēlēt arī jauno interaktīvo rotaļlietu - "Miniboulingu".

.

Uz "miniboulinga" galda novietoti 6 plastmasas ķegļi, kurus aizņēmāmies no mūsu populārākās aportēšanas spēles - kaniboulinga ®. Tie izvietoti trijstūrī. Šajā spēlē suņa vai āža īpašnieks izvēlas, kurā no trijiem trauciņiem ar kārumiem novietot lielo tenisa bumbu - vidū, pa labi vai pa kreisi. Pārējos divos trauciņos attiecīgi virs kārumiem tiek novietotas parastās tenisa bumbiņas. Lielā bumba, ripojot pa slīpo virsmu, gāž ķegļus, savukārt, mazās tenisa bumbiņas paredzētas galvenokārt kārumu atrašanai zem tām, jo sava vieglā svara dēļ nogāzt ķegļus nevar. Spēlē vienam spēlētājam doti 2 metieni. Pēc pirmā metiena nogāztie ķegļi pacelti netiek, bet pirms otrā metiena atkal tiek izdarīta izvēle, kurā no trijiem trauciņiem novietot lielo ("galveno") bumbu. Pēc abiem metieniem nogāztie ķegļi tiek saskaitīti. Maksimāli iegūstamais punktu skaits spēlē - 6 (1 ķeglis = 1 punkts). "Miniboulinga" galda izmēri tādi paši kā "Plinko" - 160 x 55 cm, bumbiņu malas augstums - 40 cm.

.

"Metamkauliņi"

.

.

Tūlīt "Straumēnu" kolliji uzsāks "Metamkauliņu" spēli. No kreisās: Keisija, Līzīte un Lociņš.

.

Uz "metamkauliņu" statīva virs kārumu trauciņiem secīgi no 1 līdz 6 novietoti seši porolona metamie kauliņi. Dzīvnieka uzdevums - ar purnu nogrūst no statīva metamos kauliņus un apēst trauciņos izvietotos kārumus. Punkti tiek skaitīti, summējot ciparus uz zemē esošajiem metamajiem kauliņiem tajās plaknēs, kas vērstas uz augšu. Maksimālais iegūstamo punktu skaits - 36 (6 x 6 = 36). Statīva augstums - 40 cm, metamo kauliņu izmērs - 12 x 12 cm.

.

"[K]Ollings" jeb olu ripināšana Lieldienās

.

.

Keisija labprāt ripina olas un meklē kārumus.

.

Arī šī rotaļlieta ir speciāli izgatavota "Kolliju kino ®" studijas vajadzībām. To izmantojām arī olu ripināšanai pasākumā "Pavasara [K]Ollings ® 2019". Patiesībā viss pieminētais pasākums tika izdomāts un sarīkots, tieši pateicoties šai spēlei, kurai pirms tam nemaz nebija nosaukuma. Galdu nosaucām par "[K]Ollingu", tāpat kā pavasara pasākumu, apvienojot vārdus "kolliji", "olas" un anglisko "calling" (izrunājams kā "kollin'") - "aicinājums", "saukšana" - mēs saucām kolliju uz olu ripināšanu.

.

.

Šoreiz tenisa bumbiņu vietā pa slīpu virsmu lejā jāripina 7 vārītas (un krāsotas) olas. Zem tām trauciņos paslēpti kārumi. Olas, nonākot uz spēļu galda horizontālās virsmas, apstājas vairākos sektoros ar dažādu punktu vērtību no 1 līdz 9 (centrā). Spēlē uzvar tas, kura punktu summa ir vislielākā, un tas, kurš, protams, olas aizripina, nevis apēd uzreiz. Hosento pēc olu saripināšanas sektoros nolēma arī mazliet pagaršot...

Lai nerastos situācija, kad vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tiek veikta arī laika kontrole ar hronometru. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem punktu summa izrādījusies vienāda, uzvar tas, kurš olas noripinājis visātrāk.

Galds aplīmēts ar korķa plāksnēm, tāpat amortizācijai tā malās piestiprinātas porolona uzmavas, kas domātas ūdens cauruļu siltināšanai. Spīdīgie, punktus atdalošie sektori izveidoti reljefi, lai mazinātu olu ripošanas ātrumu un apstādinātu tās.

.

  Video
. 

 

 

.

 

.


  


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0