Kastings ®  

.

0.

 

Elisy Abnet Solar Wind.

 

Kastingam ® nepieciešams līdzens laukums, kurā uzstādīt saplākšņa sienu un priekšā tai vismaz 6 kastes, kurās mest bumbiņu.

Kastes tiek izvietotas vienā līnijā, bez atstarpēm starp tām. Katrai komandai tiek doti 5 metieni. Suņa īpašnieks cenšas trāpīt ar bumbiņu kastēs un / vai pa īpašiem mērķiem, kas piestiprināti virs kastēm pie saplākšņa sienas. Pie sienas var būt piestiprināts arī tā dēvētais “laimes rats”. Suns metiena brīdī tiek izsūtīts pakaļ bumbiņai. Spēles uzdevums – iemest bumbiņu kastēs vai trāpīt pa mērķiem ar vislielāko punktu skaitu.

 

Kastinga ® noteikumi

1. Komandai tiek doti 5 metieni, lai bumbiņu iemestu kastēs vai trāpītu pa mērķiem.

2. Aportēšanai drīkst izmantot šādus priekšmetus:
a) tenisa bumbiņas;
b) jebkuras citas bumbiņas, kuru diametrs nepārsniedz 10 cm.

3. Dalībnieks met bumbiņu kastēs vai pa mērķiem, bet suns tiek izsūtīts pakaļ aizmestajai bumbiņai.

4. Uzstāšanās sākumā tiesnesis dod signālu metienu sākšanai.
5. Laika atskaite sākas brīdī, kad bumbiņa ir aizmesta un šķērsojusi starta zonas līniju.
6. Metējam vienmēr ir jāatrodas aiz starta zonas līnijas, bet viņš drīkst pārkāpt līnijai, ja tas ir nepieciešamas, lai paņemtu bumbiņu (gadījumos, kad suns to neatnes). Tādā gadījumā punkti par metienu netiek ieskaitīti.
7. Punkti netiek ieskaitīti, ja suns satver bumbiņu, pirms tā iekritusi kastēs vai trāpījusi pa mērķiem.

8. Punkti tiek ieskaitīti, ja bumbiņa iekrīt kastēs vai trāpa pa mērķiem, vispirms atsitoties pret zemi.

9. Sunim bumbiņa ir jāatdod tikai starta zonā. Punkti par metienu tiek ieskaitīti, ja bumbiņas atdošanas brīdī vismaz viena suņa priekšķepa ir pārkāpusi kādai no starta zonas līnijām (vienalga, no kuras puses).

10. Uzstāšanās laikā drīkst izmantot tikai vienu bumbiņu.

11. Punkti tiek piešķirti atbilstoši vērtībai, kas uzrakstīta uz kastes vai mērķa.

12. Par katru atnesto bumbiņu tiek piešķirts 1 punkts.

13. Ja bumbiņa iemesta kastē, bet atsitusies pret zemi un izlekusi no kastes ārā, punkti tiek ieskaitīti, ja vien suns bumbiņu atnesis un atdevis starta zonā.

14. Ja, metot pa mērķi un nogāžot to, bumbiņa iekrīt arī kādā no kastēm, punkti tiek summēti.

15. Ja bumbiņa iemesta kastē, bet atsitusies pret zemi, izlekusi no kastes ārā un iekritusi citā kastē, punkti tiek ieskaitīti atbilstoši tās kastes vērtībai, kurā bumbiņa iemesta vispirms.

16. Ja metot pa mērķi, metiena spēks bijis vājš un mērķis netiek nogāzts, punkti netiek ieskaitīti.

17. Ja, trāpot pa saplākšņa plāksni neskarot mērķi, nejauši nogāžas kāds no mērķiem, punkti netiek ieskaitīti.

18. Ja uzstāšanās laikā suns pamet sacensību laukumu un saimnieks nespēj to atsaukt atpakaļ 40 sekunžu laikā, dalībnieki no sacensībās izstājas.
19. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāko vietu iegūst tā komanda, kura izdarījusi metienus īsākā laika posmā (laika kontrole).
20. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu vienādā laika posmā, tad šiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izdarīt atkārtotu metienu sēriju pēc esošajiem noteikumiem. Šis noteikumu punkts attiecas uz komandām, kuras pēc savākto punktu skaita pretendē uz 1., 2. vai 3. vietu.
21. Pārējie dalībnieki, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, dala savā starpā to vietu, kas tiem pienākas pēc iegūto punktu rezultātiem.

22. Pēc tiesneša lēmuma kastu un mērķu skaitu un secību var mainīt līdz starta sākumam.

23. Starta zonas platums – 4 x 2 m (zonas vietā var izmantot vienkāršu līniju), kastu izmēri – 50 cm x 50 cm x 45 cm. Saplākšņa plāksnes augstums – 2,5 m. Attālums no starta zonas līdz kastēm – vismaz 7 m.

 

Piezīme. Kastings ® radīts Latvijā 2014. gadā. Tā autors ir Kolliju portāla dibinātājs Vecais Kollijs. Spēle veltīta kollijam Elisy Abnet Solar Wind. Kopš 2019. gada kastings ® ir iekļauts "ABIJAS aportēšanas kausā ®", kas notiek šova "Rančo kollijs ®" laikā.

 

 

  Video
.
 

"Mans draugs kollijs" 27. sērija "Kastings ® un kanikrokets ®"


 

"Mans draugs kollijs" 32. sērija "Aportēšanas iemaņas"

.
  Sacensības
.


» Kastinga sacensības šovā "Rančo kollijs ® 2019"


» Kastinga sacensības "Pavasara [K]Ollingā 2019"

» Kastinga sacensības "Kollimpiādē ® 2016"

» Kastinga sacensības "Rančo kollijā ® 2015"

» Kastinga sacensības "Kolliju portāla Superkausā 2015"

» Kolliju portāla kaniboulinga un kastinga veterānu kauss 2014


» Kastinga sacensības "Rančo kollijā ® 2014"

   
  Intervija ar autoru
.

» Lasīt interviju: "Katram kollijam - pa sporta veidam"

 

.

 

 


.

  


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0