Kassandra Prokseny  

 

 

..

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56

57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92

93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106

107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119

120  121  122  123  124  125

0

 

"Abijas un Līzītes piemiņas spēlē 2021" netiek fiksēti rezultāti un dalībniekus nerindo vietās.


Te mēs apmeklējām āža Plampača dīvaino lauku universālveikalu. Hosento te pirka konservus "Konservdžampinga" filmēšanai. Kamēr Plampa pēc tiem devies uz noliktavu siena šķūnī, kur tos apsargā āpsis, nolēmām nofotografēties kopā.


āzis Olimps tika pie "Limpjūtera ®", noskatoties sēriju, nav skaidrs, taču viņš ar šo aparātu ātri sašķiroja dārzeņus un apēda tos visus, ne ar vienu nedaloties.


Uz siena ruļļa vilcieniņš!

Lai padarītu interesantāku mūsu ikdienu uz siena ruļļiem, pieskatot lopiņus, mēs tagad varēsim spēlēties ar rotaļu vilcieniņu. Kaut gan kazai Tuncei tas ir vienaldzīgi, tiek uzņemti pirmie kadri jaunajai sērijai "Fermas dzelzceļš".


"Laimīgo kolliju zemē ®" dzīvojam mēs, bet Lesija dažādu gadu seriālos mitinājās Kalvertonā, Glenridžā un Hudzonfalā.


Lepojamies, jo esam oficiāli uzņemti ASV esošajā "Skotu kolliju saglabāšanas biedrībā" un piekrituši kļūt par fermas kolliju kustības vēstnešiem visā pasaulē.


Loča, Hosis un es ar saulespuķēm, kas aug starp akmeņiem.

Ar Hosento tālo ganību postenī caur vecās sierotavas drupām sekojam kazu ganāmpulkam.


Kad ziema klāt, kazas un aitas vairs nav jāgana.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56

57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92

93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106

107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119

120  121  122  123  124  125

0

 

 

 

..


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0