Pitch & Go  

.

0.

 

Abbey Golden Sunlight.

 

Šis aportēšanas sporta veids ir radies Japānā. Pitch & Go ir viens no vienkāršākajiem, bet atraktīvākajiem suņu sporta veidiem. Lai ar to nodarbotos, nav vajadzīgs dārgs sporta inventārs. Sacensības parasti notiek brīvā dabā. Dalībnieki met aportēšanas priekšmetus, cenšoties trāpīt tos zonās, kas ļauj iegūt vislielāko punktu skaitu, bet suns atnes aportēšanas priekšmetu metējam. 


Pitch & Go noteikumi

1. Komandai tiek dotas 90 sekundes, lai izdarītu pēc iespējas vairāk metienu.
2. Dalībnieki met aportēšanas priekšmetu, cenšoties trāpīt tos zonās, kas ļauj iegūt vislielāko punktu skaitu, bet suns atnes aportēšanas priekšmetu metējam. Zonu shēma ir attēlota zemāk:

 

 

3. Aportēšanai drīkst izmantot šādus priekšmetus:
a) bumbas;
b) jebkuras speciālās rotaļlietas suņiem;
c) priekšmetus, kas paredzēti tieši aportēšanai: vīstokļi, nūjiņas.

4. Uzstāšanās sākumā tiesnesis dod signālu metienu sākšanai.
5. Laika atskaite sākas brīdī, kad aportēšanas priekšmets ir aizmests un šķērsojis starta zonas līniju.
6. Metējam vienmēr ir jāatrodas aiz starta zonas līnijas, bet viņš drīkst pārkāpt līnijai, ja tas ir nepieciešamas, lai paņemtu aportēšanas priekšmetu (gadījumos, kad suns to neatnes). Tādā gadījumā punkti par metienu netiek ieskaitīti.
7. Punkti netiek ieskaitīti, ja suns satver aportēšanas priekšmetu pirms tas ir pieskāries zemei.
8. Ja suns satver gaisā no zemes atlēkušu bumbiņu, tad punkti tiek ieskaitīti. Lai noteiktu punktu skaitu, kā atskaites punkts tiek mērīta piezemēšanās vieta (tiek noteikta pēc pakaļkājām).
9. Ja aportēšanas priekšmets nokrīt neiezīmētā zonā (ārpus laukuma), punkti netiek ieskaitīti.
10. Sunim aportēšanas priekšmets ir jāatdod tikai starta zonā. Punkti par metienu tiek ieskaitīti, ja aportēšanas priekšmeta atdošanas brīdī suņa priekšķepa ir pārkāpusi starta līnijai. Tas attēlots zīmējumā zemāk:

 

 


11. Ja aportēšanas priekšmets nokrīt uz zonu atdalošās līnijas, tiek uzskatīts, ka tas nokritis zonā, kas atrodas priekšā.
12. Uzstāšanās laikā drīkst izmantot tikai vienu aportēšanas priekšmetu.
13. Ja metiens tiek izdarīts pirms tam, kad beidzas noteiktais laiks, punkti tiek ieskaitīti (ja vien suns aportējamo priekšmetu atnesis un atdevis to starta zonā).

14. Ja uzstāšanās laikā suns pamet sacensību laukumu un saimnieks nespēj to atsaukt atpakaļ 40 sekunžu laikā, dalībnieki no sacensībām izstājas.
15. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāko vietu iegūst tā komanda, kura izdarījusi mazāko metienu skaitu.
16. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, tad šiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izdarīt atkārtotu metienu sēriju pēc esošajiem noteikumiem. Šis noteikumu punkts attiecas uz komandām, kuras pēc savākto punktu skaita pretendē uz 1., 2. vai 3. vietu.
17. Pārējie dalībnieki, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, dala savā starpā to vietu, kas tiem pienākas pēc iegūto punktu rezultātiem.

18. Sacensību rīkotājs pēc saviem ieskatiem var modificēt laukumu savādāk, nekā norādīts shēmā, piemēram, izveidot trijstūrveida laukumu, īpašas punktu zonas utt.

.

  Sacensības
  .

» Pitch & Go sacensības "Kolliju portāla Superkausā 2015"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2015"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2014"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2013"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2012"

» Pitch & Go sacensības "Rančo kollijā ® 2011"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2011"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2010"

» Pitch & Go sacensības "Kollimpiādē ® 2009"

» Kolliju portāla pitch & go kauss 2009

.

  Noderīgi
.

» Aportēšanas iemaņas

 

 

 

 

 


 

.

 


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0