Gudro kolliju laboratorija  

 

.

Maņas

 

 

Līzītes deguns saodīs visu.

 

Izveidojot šo sadaļu, mans mērķis nebija pasniegt anatomijas lekcijas. Maņas ir ļoti svarīgas ne vien suņa ikdienas dzīvē, bet arī apmācības procesā un intelekta attīstībā. Tās ļauj sunim analizēt informāciju no apkārtējās vides. 

Sunim piemīt tās pašas maņas, kas cilvēkam. Bet, neskatoties uz to, suņa pasaules uztvere ievērojami atšķiras no tās pasaules un vides redzējuma, kādu to uztver cilvēks. Un, neiepazīstot suņa pasaules uztveri, mēs nespējam saprast arī viņa uzvedības raksturīgās lietas. Protams, noteiktas ārējās pazīmes – piemēram, astes un ausu novietojums, mīmika, skatiens, kustības – zināmā mērā norāda, ko dzīvnieks dotajā brīdī izjūt.

Bet ir liela iespēja izdarīt nepareizu slēdzienu, ja netiek ņemta vērā suņa īpaši smalkā maņu sistēma. Mēs bieži saduramies ar situācijām, kad nav iespējams precīzi noteikt, kāda no maņām – redze, dzirde vai oža – nosaka suņa uzvedību. Katrā gadījumā ir grūti atšķirt, kura no tām ir dominējošā.

Bieži vien ir dzirdēts apgalvojums, ka redze sunim nemaz nav tik svarīga. Ir taču bijuši gadījumi, kad suņa saimnieks pat nenojauta, ka viņa suns ir akls – tik ļoti labi tas spēj orientēties pierastā vidē, paļaujoties uz citiem maņu orgāniem un atmiņu. No otras puses, katrs suņa īpašnieks zina, cik vērīgi, neatraujoties suns no dzīvokļa vēro uz ielas notiekošo. Izdzirdot katru aizdomīgāko troksnīti, suns metās pie loga, skatoties visapkārt. Ja kaut kas tāds notiek ārpus mājas, suns acumirklī sastingst uzmanīgā pozā. Tātad redze ir pietiekoši svarīgs suņa maņas orgāns. Un tas, ka oža ir primārā un jūtīgākā no suņa maņām, nenoliedz redzes nozīmīgumu.

Nav viegli izpētīt suņa maņu funkcionālās īpatnības. Nav brīnums, ka dažādi zinātnieki reizēm nonāk pie visai pretrunīgiem secinājumiem. Visvairāk tas attiecas uz redzi un uz dzirdes augstākā sliekšņa noteikšanu. Tikai pēdējo gadu laikā sasniegumi fizioloģijā ir ļāvuši atbrīvoties vismaz no daļas nepareizu secinājumu, kas lika šaubīties ne tikai par suņu izpētes rezultātiem, bet par augstāko mugurkaulnieku fizioloģiju vispār.

.

 
» Redze
.
» Dzirde
.
» Oža
.
» Citas maņas
.

 

 


»


 
 
 
 

2000-2023 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0